Ulaz za korisnike

Zahtjevi koji se postavljaju pred unutarnje i i vanjske zidove

|
Zahtjevi  koji se postavljaju pred unutarnje i i vanjske zidove
 
Zahtjevi koji se postavljaju pred unutarnje i i vanjske zidove
Izvedba zidova

Zahtjevi koji se postavljaju pred unutarnje i i vanjske zidove - Vanjski i unutarnji zidovi se izvode kao nosivi i nenosivi zidovi, sa i bez omotača. Izvedba zidova može biti jednokrilna, dvo-i višekrilna. Posebno vanjski zidovi moraju ispunjavati veće građevinsko-fizikalne zahtjeve.

Vanjski zidovi štite objekat od utjecaja atmosferilija.

Sunčevo zračenje zagrijava površinu vanjskih zidova , prii čemu se svjetliji vanjski zidovi ne zagrijavaju tako kao tamniji.

Toplinska izolacija sprečava velike temperaturne oscilacije , osigurava ugodnost unutarnjeg prostora te grijanje koje štedi na energiji i troškovima.

Oborine opterećuju vanjske zidove, prije svega strana izložena utjecajima vremena. Zato je tu potrebna posebna zaštita, koja međutim ne smije sprečavati difuziju vodene pare. U protivnom postoji opasnost od vlaženja toplinske izolacije, a vlažna toplinska izolacija više ne može ispunjavati svoj zadatak.

Opterećenja vjetrom odnose se na sidrenje omotača vanjskog zida kao i kvalitetu prozora.

Kod akustične zaštite su vrata i prozori najslabiji građevinski element, ali i kutije za rolete te priključci na druge građevinske elemente. Za adekvatnu zvučnu izolaciju treba savjetovati stručnjaka. Solarna zaštita se mora planirati prema položaju sunca.

Materijali