Ulaz za korisnike

Zahtjevi koji se postavljaju za krovove

|
Zahtjevi koji se postavljaju za krovove
 
Zahtjevi koji se postavljaju za krovove
Krov je od svih građevinskih elemenata najjače izložen utjecaju atmosferilija i okoliša. Hladnoća, vlaga u obliku vode, snijega, tuče, vjetar, oluja, potresi, prašina čađ, mahovina, gamad, vatra itd. Izvođenje radova na krovu zato treba povjeriti iskusnoj stručnoj firmi.

Za svaki krovopokrivački materijal i vrstu propisani su odgovarajući nagibi krova, od kojih se može odstupati samo uz posebne dodatne građevinske mjere.

Uputa:

I kod montaže krova mislite na zaštitu od provale! Otvoreni krovni prozori ili nekoliko krovnih opeka mogu jednostavno provalniku omogućiti ulaz u prostor za stanovanje. Pristup krovu zato mora biti osiguran jednako kao i onaj na ulaznim vratima npr. čelična vrata postojana na vatru.

Kose krovne konstrukcije

Kod nagnutog krova je konstrukcija određena tlocrtom,oblikom krova, nagibom krova i namjenom uporabe krovnog prostora. Uobičajene su drvene konstrukcije (rogovi, žlijebne grede) i krovni elementi. Mogući su i velikoplošni gotovi betonski dijelovi za masivne krovove (porozni beton, lagani beton).

Ravne krovne konstrukcije

Ravni krovovi se montiraju na ravnim drvenim podkonstrukcijama ili na ravnim masivnim stropovima.

Već prema vrsti izvedbe razlikuju se:

- ventilirani, dvokrilni krovovi za nagibe krova od 5°. Ventilacijski međuprostor mora biti najmanje 15 cm. Razlikuju se lagani i teški krovovi. Lagani krov: nosiva konstrukcija se nalazi između donjeg krila(toplinska izolacija, blokada pere i obloga stropa) i gornjeg krila(nosivi sloj za brtvljenje krova). Odzračivanje se vrši unutar nosive konstrukcije. Teški krov: donje krilo je ujedno i nosiva konstrukcija(masivni strop). Na tome se nalazi termoizolacija a nakon toga nosiva konstrukcija za brtvljenje krova. Nosiva konstrukcija stvara potreban prostor za odzračivanje

- neventilirani, jednokrilni krovovi za nagibe krova od 2°. Pojedinačni slojevi leže direktno na nosivoj konstrukciji . Termoizolacija se kasnije može naknadno pojačati bez većih konstrukcijskih zahtjeva

- neventilirani, jednokrilni krovovi na teškim podkonstrukcijama. Brtvljenje leži ispod sloja termoizolacije,koji mora biti vodootporan,postojanog oblika,otporan na mraz i truljenje. Nije neophodna blokada pare. Ravni krovovi se montiraju uvijek s blagim nagibom, kako bi se omogućila nesmetana drenaža površine krova prilikom oborina.Termoizolacija krovnih kosina osigurava ugodno stanovanje . Ona sprečava prekomjerno grijanje ljeti i osigurava zimi ekološki prihvatljivo grijanje, koje štedi energiju. Korektnom instalacijom i rasporedom izolacijskog sloja izbjegavaju se temperaturna opterećenja i stvaranje kondezata. Skupljanje vlage u konstrukciji može se lako regulirati blokadom pare, koja se paronepropusno priključuje na obloge unutarnjeg prostora. Time se osigurava da topli I vlažni zrak iz unutarnjih prostora ne struji u konstrukciju. Dimenzioniranje izolacijskog sloja se vrši prema zahtjevima pravilnika o uštedi energije (EnEV).

Raspored izolacijskog sloja vrši se kao

- izolacija iznad rogova krova

- izolacija između rogova krova

- izolacija ispod rogova krova

 - izolacija kombinirana na i ispod rogova krova odnosno između i ispod rogova krovaUobičajeni izolacijski materijali su: izolacija od starog papira, celuloznih vlakana, pamuka, ilovače, čvrsta spužva, drvena vlakna, mineralna vlakna, polyester,ovčja vuna, pjenušavo staklo itd.

Toplinska izolacija ravnog krova štiti konstrukciju od naprezanja izazvanih temperaturnim oscilacijama, sprečava ljeti prekomjerno zagrijavanje prostorija ispod krovnog stropa te zimi osigurava ekološki prihvatljivo grijanje, koje štedi energiju. Uobičajeni izolacijski materijali su: izolacija od starog papira, celuloznih vlakana, pamuka, ilovače, čvrsta spužva, drvena vlakna, mineralna vlakna, polyester,ovčja vuna, pjenušavo staklo itd. Vrsta pokrivanja krova ovisi o nagibu krova. Ona mora biti postojana na vremenske utjecaje, sugurna od kiše i otporna na vatru. Armirani materijali za pokrivanje krova su bitumenska šindra, bitumenske valovite ploče, krovne opeke, krovne ploče od vlaknenog cementa, drvena šindra,metalni pokrivni materijali npr. cinčani lim, bakreni limovi, šljunak ili slamnati pokrivni materijal. Pribor i ukrasni materijal za pokrivanje krovova prilagođeni su oblikom i bojom.

1. šljunčani sloj

2. brtvljenje krova

3. nosivi sloj za brtvljenje krova

4. sloj za odzračivanje

5. toplinska izolacija

6. sloj za izjednačavanje tlaka pare

7. armirano-betonski strop

Drenaža krovova s nagibom se vrši preko krovnih oluka i žlijebova. Zagrijavanje krovnih žlijebova sprečava smrzavanje. Prije početka obnove fasade treba svakako prekontrolirati oluke i krovne žlijebove. Krovni odvodi služe za drenažu ravnog krova. Njihova ugradnja se vrži na najdubljoj točki krovne površine, a broj se određuje prema veličini krovne površine.Krovne terase proširuju površine za stanovanje, vrt na krovu, zelene površine. Pretpostavka za to je dovoljna nosivost krovne površine. Konstrukcijska izvedba odgovara onoj ravnog krova, pri čemu posebnu važnost ima zaštita od buke koraka za prostorije smještene ispod krova. Osim toga krovne terase i vrtovi moraju posjedovati adekvatni zaštitu od pada. Obloga mora biti prihvatljiva za popravke bez radova dlijetom/pribijačem.

- hlađenje isparavanja i vezivanje prašine preko bilja poboljšava mikro-klimu

- biljke zadržavaju oborinske vode, time se rasterećuje sistem odvodnje, a vodni režim se normalizira

- zelene krovne površine nude dražestan optički izgled

- biljni pokrov štiti krovni pokrivač od UV-zračenja i poboljšava zvučnu izolacijuSvi krovni elementi se moraju provjeravati u pravilnim vremenskim razmacima ( ca. 3 do 5 godina), a nakon težih vremenskih nepogoda ( oluja, tuča i sl.) odmah i to od strane stručnjaka. (svakako sklopiti odgovarajući ugovor o održavanju) . Nastale štete se moraju sanirati odmah.

Treba izvršiti sljedeća ispitivanja:

- Provjeru sigurnog sidrenja konstrukcije, evtl. štete nastale usljed vlage ( truljenje, korozija), utjecaji temperaturnih razlika, zatim štete nastale djelovanjem insekata, zatim provjeriti pukotine i njihove uzroke na masivnim konstrukcijama. Drvene i metalne dijelove svakako naknadno tretirati ( zaštita drveta, antikoroziona zaštit )

- Provjeru brtvljenja krovnog omotača kod ravnih krovova, evtl. pukotine usljed naprezanja, štete na brtvljenju krova nastale oštrim predmetima, propusnost na krovnim priključcima i sl. Popravke se vrše već prema materijalu ljepljenjem, zavarivanjem ili tretiranjem oštećenih mjesta. Svakako treba voditi računa o kompatibilnosti materijala za krovno brtvljenje i reparaturnih materijala.

- Provjeru evtl. nagiba krovnog omotača/ploča te propusnost,truljenje brtvenog materijala na točkama preklapanja. Popravka se vrši zamjenom oštećenih ploča novim pločama i novim brtvenim materijalom.

- Provjeru propusnosti krovnog omotača kod ljuskastih izvedbi usljed oštećenja pokrivnog materijala ( štete nastale zbog nevremena i tuče ), posebno na sljemenu, rebrima i žlijebovima. Popravka se vrši zamjenom oštećenih dijelova.

- Provjeru krovne izolacije na pojave vlaženja, naime vlažna izolacija više ne ispunjava svoju funkciju. Popravak je uglavnom moguć kompletnom izmjenom krovne konstrukcije te je samim time i dosta skup.

- Provjeru odvodnje krova zbog zaprljanja uglavnom lišćem u jesen i zimu., oslobađanje krovnih kanalica i žlijebova od snijega i leda. Oštećeni dijelovi žlijebova se obnavljaju, jer uspor vode i otjecanje u drugom smjeru izaziva vlaženje potkrovnih prostorija i fasade.

Materijali