Ulaz za korisnike

Zeleni su krovovi poznati od najstarijih vremena

Travnati buseni iznad groblja Newgrange više od 5000 godina služe kao pokrov
 
Travnati buseni iznad groblja Newgrange više od 5000 godina služe kao pokrov
Prvi su pokrivali jame i špilje te druga prirodna skloništa u kojima su ljudi pronašli zaštitu od vremenskih utjecaja, ali i od prirodnih neprijatelja. Na taj su način iskorištavali toplinsku postojanost zemlje - uvjeti za stanovanje bili su ispod debelog sloja zemlje i trave cijele godine gotovo jednaki.

Travnatim busenima pokriveno je groblje Newgrange u Irskoj, izgrađeno 3200 g. pr. Kr. U kasnijoj megalitskoj kulturi stari su Grci po uzoru na prirodne pećine počeli graditi prave podzemne građevine - posebno grobnice i druge kultne prostore koje su zasuli i zaštitili zelenim krovom. Najpoznatijim postignućima te tehnologije pripada Atrejeva riznica u Mikeni iz 1350 g. pr. Kr. U IX. st. pr. Kr. U Babilonu su uz Eufrat sagrađeni viseći Semiramidini vrtovi koje su stari Grci svrstali u čuda tada poznatog svijeta. Sačuvani su samo u pisanoj riječi, a svojom smjelošću još i danas bude maštu.

Danas je zeleni krov element bio - klimatske arhitekture koja se masovno pojavljuje prije svega, u skandinavskim državama. U Sloveniji i Hrvatskoj zelenilo na krovovima još je uvijek iznimka, iako nema razloga za odbijanje tog ekološkog pokrova. Kvalitetni materijali i bolje razvijena tehnika gradnje omogućava brza, učinkovita i cjenovno prihvatljiva rješenja. Ako je prije vrijedilo da zeleni krov izdrži 20 do 30 godina, danas je životni vijek takvog krova 70 do 100 godina. 

Povoljne su značajke zelenoga krova:

- krovna hidroizolacija je ozelenjenim slojem zaštišena od temperaturnih i vremenskih utjecaja što produljuje životni vijek krova (kod neozelenjenog krova temperatura na površini krovne plohe

može dostići +80ºC, a kod zelenog krova to je +25ºC)

-zeleni krov osigurava zaštitu izolacije od starenja, skupljanja i pojave krhkosti materijala zbog ultraljubičastih zraka

- zeleni krov poboljšava zvučnu izolaciju i toplinsku izolaciju krova (neki sustavi i do 50 posto), ljeti zeleni krov djeluje kao zaštita od sunca, zimi štiti građevinu od toplinskih gubitaka

- prohodni zeleni krovovi proširuju boravišni prostor ljudi, neprohodni nude ugodniji pogled od nekih drugih pokrova

- zeleni sloj djeluje kao gljiva jer zadržava kišnicu i s time rasterećuje kanalizacijsku mrežu, čuva oborinsku vodu do tri mjeseca (90 posto vode zadrži, ostalih 10 posto otječe s vremenskim odmakom)

- zelenilo na krovu apsorbira prašinu, CO2 i druge štetne tvari (i do 85 posto), kod fotosinteze tvori O2

- ozelenjeni sastav svojom vlastitom težinom isključuje vibracije (i time oštećenja) na hidroizolaciji zbog usisnog djelovanja vjetra

- zeleni krov štiti krovnu izolaciju od mehaničkih oštećena i vandalizma.

Navedeni argumenati jasno govore da vegetacijski sloj na krovu povoljno utječe na okoliš i čovjeka te osigurava učinkovitu krovnu konstrukciju. Ozelenjivanjem krovova djelomično se vraća izgubljeni krajolik koji se u gradovima gubi zbog izgradnje na zelenim površinama.

Vrste zelenih krovova

U načelu se ozelenjuju krovovi do nagiba 35 posto, u određenim slučajevima i do 45 posto. Ravni krovovi s nagibom od 1 posto tretiraju se kao posebni krovovi. Ovisno o nagibu krova potrebno je izvesti drenažu koja sprječava oštećenja hidroizolacijskog sloja. Kod strmijih krovova konstrukcija mora biti izvedena tako da sprječava klizanje i eroziju sloja supstrata. Zeleni se krovovi mogu izvesti na svakome hladnom, toplom ili obrnutom krovu, uz poštivanje potrebnih građevno – fizikalnih zahtjeva:

- kod hladnih krovova nema građevno

– fizikalnih ograničenja

- topli krovovi moraju imati dobru parnu branu

- kod obrnutih krovova iznad toplinske izolacije ne smije biti nikakav sloj koji onemogućava izlaz vodene pare.

Postoje tri vrste zelenih krovova – biotopski, ekstenzivni i intenzivni zeleni krov.

Biotopski zeleni krov temelji se na prirodnome nosivom sloju, na kojem raste isključivo samonikla autohtona vegetacija koja ne zahtijeva njegu i održavanje te bez teškoća podnosi sušna razdoblja.

Ekstenzivni zeleni krov uobičajeno znači nisko rastuće bilje koje ne zahtijeva puno njege i održavanja i jeftino je. Hod je po takvoj krovnoj površini ograničen na nužno potrebno održavanje. Ekstenzivno zelenilo zahtijeva posebno pripremljen supstrat. Zbog razmjerno niskog sloja (6 do 18 cm, iznimno i manje), izbor biljaka je ograničen na nezahtjevno zelenilo.

Zalijevanje i dohranjivanje potrebno je samo u fazi rasta, dok vegetacija ne prekrije 60 posto površine i Primjer intenzivnoga zelenog krova prilagodi se uvjetima rastišta. Ekstenzivno zelenilo ima malu vlastitu težinu stoga je primjereno za lagane krovove, naknadno ozelenjivanje već izgrađenih krovova te za njihovu sanaciju.

Intenzivni zeleni krov je sustav ozelenjivanja koje dopušta neograničenu i vrlo različitu uporabu zelenih površina. Vegetacijski supstrat ima, s obzirom na vrstu biljaka, visinu od 12 do 60 cm, što omogućava rast grmlja i niskorastućeg drveća. Na taj je Biotopski zeleni krov način moguće oblikovati javne zelene površine kao npr. parkove i travnjake.

Intenzivno zelenilo zahtjeva pravilnu njegu, redovito dohranjivanje i odstranjivanje korova te zalijevanje biljaka u duljim sušnim razdobljima.

Sastav zelenog krova

Zeleni krov ima više slojeva od kojih svaki obavlja svoju funkciju.

1. Vegetacijski sloj jest sloj na kojem rastu biljke. Sloj zemlje ili supstrata daje raslinju uporište te ih opskrbljuje vodom i hranjivim tvarima. Sastav vegetacijskog sloja vrlo je različit:

a) Čisti mineralni vegetacijski slojevi sastavljeni su od ekspandirane gline, ekspandirnih škriljevaca, perlita, komadića lave, plovućca, pijeska te šljunka s promjerom zrna od 2 do 16 mm i opečnog drobljenca. Takav je sastav pogodan za sađenje mahovina i sebrica.

b) Vegetacijski slojevi sa zrnatošću od 0 do 16 mm, s 20 posto organskih dodataka u obliku šute i lika primjereni su za rast trava, zeljastih biljaka i sebrica.

c) Vegetacijske mješavine s 20 posto organskih dodataka možemo pripremiti sami. Regionalnom se materijalu dodaju komadići opeke, ekspandirana glina ili komadići plovućca.

d) Ploče od modificirane pjenaste mase ili mineralnih vlakana imaju slične značajke kao mineralni vegetacijski slojevi s 20 posto organskih dodataka, no ekološki su neprihvatljivije zbog potrebne velike energije pri proizvodnji.

2. Apsorpcijski sloj sprema kišnicu.

3. Filtrirajući sloj sprječava isparavanje finih djelića iz supstrata u drenežni sloj.

4. Drenažni sloj odvaja i zadržava vodu. Vodu koja prodire najprije spremi, a potom višak odvodi. Drenažni je sloj sastavljen od grubozrnatoga mineralnog sitniša kao npr. ekspandirana glina, lava, šljunak i plovućac. Drenaža može biti i u obliku drenažnih blazina ili drenažnih elemenata od umjetnih tvari (posebno su primjerene kod kosih krovova gdje može doći do klizanja drenažnog sitniša).

5. Zaštitni sloj štiti donje slojeve od mehaničkih oštećenja i prodirajućega korijenja (ekstenzivno zelenilo ga ne treba jer krov nije prohodan i mogućnost mehanićkih oštećenja je manja). Uobičajeno se ugradi zaštitna koprena od geotekstila, ali i ploče npr. od recikliranoga gumenastoga granulata i slojevi od betona i lijevanog asfalta. Ako je pokrov od bitumenske ljepenke, zaštitni sloj može otpasti. Taj sloj nije potreban kada ga proizvođači već ugrade na drenažne elemente.

6. Zaštita od korijenja štiti krovnu izolaciju od oštećenja nastalih zbog rasta korijenja. Uobičajeno za tu namjenu služe krovne trake na bazi bitumena, gume ili umjetnih tvari.

Zeleni je sastav postavljen na konstrukciju krova koji je izoliran toplinski i hidroizolacijski. Krovna hidroizolacija mora biti izvedena stručno i s kvalitetnim materijalima kako bi se u potpunosti isključile mogućnosti procurivanja.

Doc. dr. Martina Zbašnik-Senegačnik

ZRMK, Slovenija

Časopis Građevinar

Materijali

 • Semiramidini vise

  Semiramidini vise

 • Ekstenzivni zeleni krov odmah nakon sa

  Ekstenzivni zeleni krov odmah nakon sa

 • Biotopski zeleni krov

  Biotopski zeleni krov

 • Suvremeni sastav zelenog krova:
1 – vegetacijski sloj, 2 – apsorpcijski sloj,
3 – filtriraju

  Suvremeni sastav zelenog krova: 1 – vegetacijski sloj, 2 – apsorpcijski sloj, 3 – filtriraju

 • Primjer intenzivnoga zelenog krova

  Primjer intenzivnoga zelenog krova

 • Tablica 1. Biljke primjerene za ekstenzivno ozelenjene krovove.

  Tablica 1. Biljke primjerene za ekstenzivno ozelenjene krovove.