Ulaz za korisnike

Zoniranje objekta

|
Zoniranje objekta
 
Zoniranje objekta
Što u stvarnosti znači zoniranje objekta (sistema)?

Zoniranje objekta je još jedna od pogodnosti centralnog zračnog sistema grijanja - hlađenja( a to je u praksi raspodjela grijanja ili hlađenja po zonama odnosno po dijelovima objekta gdje je to u datom trenutku potrebno) .  Za kuću od 2-3 etaže zoniranje znači izvršiti raspodjelu grijanja – hlađenja po katovima, tako da svaki kat  ima svoj termostat odnosno svoju regulaciju temperature neovisno  o ostalom dijelu kuće. Isto kao podjela  etaže na sjeverni (prirodno hladniji dio) i južni (prirodno topliji dio) zbog različitog utjecaja sunca, vjetra  i ostalih čimbenika na dijelove građevine, spavaći dio etaže od dnevnog boravka itd. Takav način podjele pokazao se  izuzetno koristan ako u stanovima žive ljudi starije i mlađe dobi kojima ne odgovara ista temperatura zraka. Kakve su temperature u pojedinim dijelovima kuće gdje nije provedeno zoniranje vidljivo je iz priloženog crteža  (temperature su u stupnjevima Fahrenheita).

Starijim osobama zbog zdravstvenih problema (prvenstveno se misli na slabiju cirkulaciju krvi u organizmu) je  potrebna viša temperatura da bi se osjećali ugodno u prostoru nego što je to potrebno mlađim osobama. Princip rada zoniranja (sa svim potrebnim elementima) vidljiv je na priloženom crtežu.

Centralni dio zoniranja je komandna ploča (zone comfort control system) u kojoj se nalazi procesor  koji objedinjuje  rad peći, klimatizera, rešetki i termostata (kako centralnog tako i onih u zonama) koji uz moguća proširenja može  kontrolirati do 20 zona.Na crtežu niže prikazan je kontrolni panel model 6404 kao i panel za proširenje zona model 6402.

Za takvo zoniranje potrebno je u kanale razvoda zraka ugraditi automatske rešetke (imaju ugrađene motore koji  otvaraju i zatvaraju rešetke) kojima se zatvara i otvara dovod zraka u tražene zone nakon primitka signala s termostata u toj zoni. Na slikama su prikazane okrugle i kvadratne rešetke (damperi).

Da bi se osigurao kvalitetan i siguran rad cijelog sistema grijanja koji ima instalirane električne rešetke (dampere) i da bi se izbjegla eventualna oštećenje  sistema grijanja potrebno je u tim sistemima ugraditi barometarsku rešetke  ili zaklopku koja u slučaju blokade ili kvara električnih rešetki omogućuje minimalni protok zraka kroz sistem.

Za regulaciju topline u zonama brinu se termostati (jedan centralni i ostali prema broju zona – jedna zona = jedan termostat). Termostati su svi digitalni s mogućnošću programiranja režima rada. Već najjednostavniji modeli imaju  mogućnost programiranja do četiri režima rada - kombinacije dnevnih i noćnih), izbor različitih režima  rada radnim danima i vikendom, prikaz sati rada filtera zraka itd. To znači da je moguće za cijeli tjedan  unaprijed odrediti tražene temperature prostora u željeno vrijeme. Skuplji modeli imaju osim navedenih  mogućnosti kontrolu provjetravanja svježim zrakom kao i još mnogo nespomenutih opcija rada. Na slikama su neki od modela termostata.

http://www.heda-prom.hr

Materijali

 • Princip rada zoniranja (sa svim potrebnim elementima) vidljiv je na priloženom crtežu.

  Princip rada zoniranja (sa svim potrebnim elementima) vidljiv je na priloženom crtežu.

 • .Na crtežu niže prikazan je kontrolni panel model 6404 kao i panel za proširenje zona model 6402.

  .Na crtežu niže prikazan je kontrolni panel model 6404 kao i panel za proširenje zona model ...

 • Na slikama su prikazane okrugle i kvadratne rešetke (damperi).

  Na slikama su prikazane okrugle i kvadratne rešetke (damperi).

 • Na slikama su neki od modela termostata.

  Na slikama su neki od modela termostata.