Ulaz za korisnike

Distanceri

Distanceri

Svrha distancera je da se upotrebljavanju kod podlaganje pod početni profil, (cokl) profil,  prilikom montaže na neravnu površinu zida.

Distanceri se nude u različitim bojama, Svaka boja ima svoje značenje te se njome označava drugačija debljina materijala tj odstojanje od zida (distancu).

Tako da naziv distanceri dolazi iz praktične situacije u kojoj ima svrhu distanciranja materijala ovisno o ravnini površine. Foto: Brilux