Ulaz za korisnike

Drvene montažne kuće

Drvene montažne kuće

Drvene montažne kuće tek dolaze, one su prave trend kuće. Između 15 do 20 posto svih jednoobiteljskih kuća koje se danas grade nastaju od obnovljivog građevinskog materijala drveta.

Što je drvena kuća? Drvene kuće sastoje se od zidne konstrukcije od masivnih drvenih greda i drvenih fosni, dok je fasada u pravilu obložena drvenim panelima. U tom kontekstu nije pogrešno govoriti i o ekološkoj kući. Jer drvo je jedan od najekološkijih građevinskih materijala uopće. Naravno tu se radi o blok-kući ili točnije; stambena blok-kuća je drvena kuća, ali zainteresirani za gradnju pod drvenom kućom začudo ne podrazumijevaju blok-kuću.

Ono što je tipično za drvenu kuću jeste unutarnja gradnja od drveta; drveni podovi i drvene grede su gotovo obligatorni, kao i zidni paneli također od drveta. Ono što se često previdi; normalna gotova kuća je zapravo u biti drvena kuća, jer nosivi dijelove gotovih kuća su uvijek od drveta. Arhitekti u tom kotekstu umjesto gotove kuće uvijek navode kuću izgrađenu od drvenih panela odnosno drvenih okvira.

U međuvremenu primjetno je da sve više kamenih kuća mutira optički u drvene kuće. I to kao skromne žbukane i klinker fasade s omotačem od profiliranog drveta koje su prema prilikama uz to još i toplinski izolirane.

Što nosi takav trend, koji razlozi stoje iza odluke za uporabu drveta kao građevinskog materijala- o tome do sada jedva da je bilo saznanja. Ispitna studija jedne studentice iz Švedske (gdje su drvene kuće „normalne“ kao kod nas masivne kuće) donijela je nešto više jasnoće: kod većine je to ljubav prema drvetu!. Foto: Azelija