Ulaz za korisnike

Električarski radovi

Električarski radovi

Prije nego započnete postavljanje električnih instalacija, obavezno se upoznajte sa sljedećim sigurnosnim mjerama. Uzmite u obzir i činjenicu da električne instalacije smiju postavljati samo ovlašteni stručnjaci. Od sljedećih propisa ne smije odstupiti niti stručnjak, premda zbog njih njegov rad može biti otežan, skuplji ili dugotrajniji.
 
Kod svih radova na električnim uređajima osoba koja radove izvodi odgovorna je za poštivanje važećih odredbi, te je zbog toga potpuno kazneno odgovorna. Kod nestručno postavljenih električnih instalacija osiguravajuće kuće ne pokrivaju štetu. Nikada ne radite na uređajima koji su pod naponom..

Isključene osigurače označite upozorenjem, kako ih treća osoba ne bi uključila. Prije nego započnete s radom, ispitivačem se uvjerite da je instalacija bez napona. Poseban oprez zahtijevaju električne instalacije na otvorenom ili u mokrim prostorima.