Ulaz za korisnike

Električni grijači

Električni grijači

Električni grijači - Kod električnih grijača razlikujemo direktno grijanje i akumulacijsko grijanje.

Direktno grijanje karakteriziraju mali investicijski i pogonski troškovi. Ono se u biti sastoji od električne transformacije topline, koja toplinu predaje direktno u prostoriju. Uglavnom se prenosi vrlo malo topline u obliku zračenja. Direktni grijači su certificirani za snagu grijanja od samo 2 kW po stanu, bez specijalne regulacije. Isto vrijedi za pokretne direktne grijače.

Električno akumulacijsko grijanje (nazvano i akumulacijsko grijanje noću) posjeduje osim transformacije topline i termičku akumulacijsku masu od betona ili magnezit ploča, koja se između 21.00 sat i 7.00 sati zagrije i do 700°C. Toplina se nekontrolirano predaje gubicima topline preko površine kućišta, najčešće u ranim jutarnjim satima.

S druge strane opet se veliki dio topline reguliranjem predaje direktno u zrak prostorije. Transportira se pomoću ventilatora kroz spremnik. Ukoliko akumulirana toplina nije dovoljna za cijeli dan, akumulacijsko grijanje se može opet puniti između 12.00 i 17.00 sati (dakle obično kada je najveća tarifa struje, što ovu vrstu grijanja čini izuzetno skupom).

Ukoliko to dodatno punjenje nije moguće, onda je nedostatak ove vrste grijanja više nego očigledan: ujutro je jako toplo,a navečer kada je „napunjena“ toplina potrošena, jako hladno. Zamjena grijanja prema dobu dana kod ove varijante grijanja nije moguća, zato korisnik uvijek mora voditi računa o potrebama za grijanjem.

Osim toga su ovakve akumulacijske peći zbog spremnika voluminozne i teške. Stari modeli akumulacijskih peći su još opterećeni velikim udjelom azbesta te se moraju zbrinjavati od strane specijalnih poduzeća. Foto: Zehnder