Ulaz za korisnike

Elektroinstalateri

Elektroinstalateri

Elektroinstalater je zanimanje u elektronici. On je odgovoran za instalacije i popravke električkih naprava.

Oni rade uglavnom u područjima električne instalacije, trgovinama elektronike i tvrtkama energetske opskrbe. Kao električari, odgovorni su za održavanje električnih naprava i mogu raditi u gotovo svim industrijama.

Kod ugradnje naprava uglavnom rade na gradilištima kod održavanja pogonskih naprava ili u privatnim kućama.

Cijene radova elektroinstalatera

Broj

Stavka

Jed.mjera -

Količina -

Jed.cijena -

Iznos

2.2.1

Izrada nove el. instalacije za rasvjetna mjesta. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.

kom

1,00

150,00

150,00 kn

2.2.2

Izrada nove el. instalacije za utičnice. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.

kom

1,00

170,00

170,00 kn

2.2.3

Izrada nove el. instalacije za telefon. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.

kom

1,00

2400,00

2400,00 kn

2.2.4

Izrada nove el. instalacije za antenu. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.

kom

1,00

260,00

260,00 kn

2.2.5

Demontaža starih lustera i plafonjera, utovar i odvoz na gradski deponij.

kom

1,00

25,00

25,00 kn

2.2.6

Montaža novih plafonjera. U cijenu je uključen samo rad.

kom

1,00

35,00

35,00 kn

2.2.7

Montaža novih utičnica i prekidača. U cijenu je uključen samo rad.

kom

1,00

15,00

15,00 kn

2.2.8

Montaža novog el. omarića sa ugradnjom automatskih osigurača i FID sklopkom. Plombiranje brojila od strane elektre. U cijenu je uključen samo rad.

------------------------------------------------------------------------------------------------