Ulaz za korisnike

Energetsko certificiranje

Energetsko certificiranje

Što je energetsko certificiranje?

Energetsko certificiranje zgrade je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.

Energetski certifikat je dokument koji dokazuje energetska svojstva zgrade. Energetski certifikat moraju imati zgrade odnosno njihove samostalne uporabne cjeline (stanovi, uredi) koji se prodaju.  Energetski certifikat sadrži opće podatke ozgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.

Energetski certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu građevine. Energetski certifikat za nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

Energetsko certificiranje regulirano je Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 81/12, 29/13, 78/13), Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (Narodne novine 81/12, 64/13), Pravilnikom o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (Narodne novine 81/12, 79/13).

-  Zašto se provodi?
-  Što je energetski razred zgrade?
-  Na koje se zgrade odnosi obaveza energetskog certificiranja?
-  Koji su rokovi do kojih zgrade moraju imati energetski certifikat?
-  Tko provodi energetsko certificiranje?
-  Na koji se način provodi energetsko certificiranje?
-  Koliko košta energetsko certificiranje?
-  Najčešća pitanja i odgovori
-  Primjer: Energetski certifikat za Upravnu zgradu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
-  Primjer: Energetski certifikat za zgradu Ministarstva na lokaciji Vinogradska ulica 25 u Zagrebu

Izvor: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. www.mgipu.hr