Ulaz za korisnike

Fasade

Fasade
Fasade znače vanjski izgled i ujedno vanjski zidovi jednog objekta. Jedna fasada mora zadovoljiti kako konstruktivne (nosive) fizikalne (zaštita od utjecaja vremenskih prilika i toplinska izolacija) i arhitektonske funkcije
Fasade mogu biti od različitih materijala. Fasada može biti ožbukana (fasada sa žbukom), ona može biti čelične ili aluminijske ili staklene konstrukcije, može biti svijetla fasada, obješena ili drvena fasada. Ovisno o strukturi, noseći zid može primjerice fasadu od vidljive cigle direktno povezati sa zidom, ali se može raditi i o fasadi s ventilacijom, koja se u svijetu stručnjaka još naziva i hladna fasada. U skladu s tim se fasada koja nema ventilaciju naziva topla fasada.

Članci

Još članaka ...