Ulaz za korisnike

Fasaderi

Fasaderi

Fasaderi svoje radove izvode u različitim oblastima i uvjetima. Obučen fasader je osposobljen izraditi ovojnicu zgrade od različitih maerijala po pravilima struke, normama i tehničkim propisma.

Fasaderi cijene za svoj posao će formirati u ovisnosti o količini posla koji treba napraviti, vrsti materijala sa kojim radi i podlogi na kojoj će raditi. Prilikom traženja fasadera i ponude, obavezno se raspitajte o fasaderu i njegovim referencama, preporuka dobrog prijatelja vam može biti od velike pomoći.

Cijene rada fasadera

Broj

Stavka

Jed.mjera -

Količina -

Jed.cijena -

Iznos

1.1.1

Priprema, dovoz, montaža i demontaža skele. Cijena za period od mjesec dana.

m2

1,00

50,00

50,00 kn

1.1.2

Izrada demit fasade koja se sastoji od: stiropora debljine 5,00 cm postavljenog na ljepilo i tiplima učvršćenog za fasadu, početnog profila, kutnih i okapnih profila na rubovima, utiskivanje staklene mrežice u ljepilo, impregnacija i završna obrada zaribanom acrylnom žbukom granulacije 2,00 mm. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.

m2

1,00

200,00

200,00 kn

1.1.3

Razni sitni popravci, rad u režiji. Materijal nije uključen u cijenu.

sat

1,00

80,00

80,00 kn

 

Cijene građevinskih radova (troškovnik) - Izrada troškovnika