Ulaz za korisnike
Izaberite kategoriju
Imate tvrtku?

Kreirajte svoj profil i privucite kupce i klijente

Registrirajte se »

Fasaderski radovi, fasaderi

Fasaderski radovi, fasaderi

Fasaderski radovi se izvode na objektima nanošenjem fasadne žbuke na objekt također i kod renoviranja starih fasada. Jedna faza kod fasaderskih radova je nanošenje izolacije i žbuke na objekat u svrhu toplinske zaštite objekta i zaštite od vremenskih utjecaja uz davanje željenog estetskog izgleda fasade.

Pod pojmom fasadera i izvedbe fasaderskih radova podrazumijevamo gradnju i planiranje fasade koja se gradi u skladu s tehničkim propisima i normativima. Pa tako je dužnost fasadera da se prije početka fasaderskih radova, fasada prvo planira, dakle, da se planiraju premazi, materijali i elementi za fasadu i vrata. U ovisnosti o željama kupaca i tehničkih normi gdje se fasaderski radovi izvode različitim tehnikama i materijalima. Pronađite najbolje fasadere i uz povoljne cijene

U izgradnju fasade mogu biti uključene i mnoge druge stvari kao na primjer montaža toplinske izolacije u fasade kako bi time nastala inteligentna i učinkovita fasada. Iskusni graditelji fasada moraju imati znanja o ostalim stvarima kao na primjer poznavanje različitih kostrukcija fasade, tako da izgradnju fasade može obavljati jedna tvrtka u cjelosti.

Dobrog izvođača fasaderskih radova (fasadera) možete prepoznati po činjenici da je već mnoge fasaderske radove i fasade uspješno napravio te po tome da li su ga ostali klijenti pozitivno ocijenili. Naravno, fasaderi obavljaju i savjetodavne usluge, tako da kupac ima mogućnost izbora najboljeg rješenja.

Cijene fasaderskih radova

Broj

Stavka

Jed.mjera -

Količina -

Jed.cijena -

Iznos

1.1.1

Priprema, dovoz, montaža i demontaža skele. Cijena za period od mjesec dana.

m2

1,00

50,00

50,00 kn

1.1.2

Izrada demit fasade koja se sastoji od: stiropora debljine 5,00 cm postavljenog na ljepilo i tiplima učvršćenog za fasadu, početnog profila, kutnih i okapnih profila na rubovima, utiskivanje staklene mrežice u ljepilo, impregnacija i završna obrada zaribanom acrylnom žbukom granulacije 2,00 mm. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.

m2

1,00

200,00

200,00 kn

1.1.3

Razni sitni popravci, rad u režiji. Materijal nije uključen u cijenu.

sat

1,00

80,00

80,00 kn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cijene građevinskih radova (troškovnik) - Izrada troškovnika

Članci

Još članaka ...