Ulaz za korisnike

Fasadni sistemi

Fasadni sistemi

Fasadni sistemi danas su nezaobilazan element konstrukcije koji pored zaštite fasadnih površina od atmosferskih utjecaja jednako ostvaruju zahtjeve učinkovite toplinske izolacije. Fasada je jedan od najvažnijih eksterijernih elemenata svake kuće te je stoga pravilno planiranje i izvedba fasade od velikog značenja. Energetska efikasnost objekta je stavka kojoj danas pridajemo jako puno važnosti.
 
Fasada je, naravno, jedan od osnovnih elemenata toplinske zaštite objekata, što samo po sebi govori o važnosti odabira kvalitetnog fasadnog sistema. Ugradnja izolacijskih materijala omogućava zadržavanje topline u unutrašnjosti objekta što omogućava ugodne stambene uvjete i smanjuje troškove klimatizacije objekata (grijanje zimi, hlađenje ljeti).

U ponudi su toplinski fasadni sustavi po cijeni već od  50 kn/m2. Trgovci fasadnih sitema rado će Vam izraditi troškovnik te Vas savjetovati o odabiru optimalnog sustava idealnog za Vaš objekt.  Foto: Samoborka