Ulaz za korisnike

Fotnaponski paneli

Fotnaponski paneli

Fotonaponski paneli rade s kolektorima koje ne proizvode toplinu nego struju. Pritom se ne troši nikakva primarna energija a kuća  postaje ekološki osviještena elektrana.

U solarnim čelijama od silicija se iz sunčeve svjetlosti stvaraju slobodni elektroni koji se mogu brinuti o istosmjernoj struji, motoru, pumpama ili o rasvjeti u kući. Preko izmjenjivača se sunčeva energija pretvara u izmjeničnu struju a time se može plasirati i u javnu električnu mrežu. Prema izračunu po jednom kilovatu se treba očekivati oko 10 kvadratnih metara kolektorske područje.

Fotonaponski paneli  se ne mogu koristiti samo na krovu već i na fasadi ili drugim građevinskim elementima. Sve se više proizvođača montažnih kuća bave solarnom arhitekturom u koju su uključeni tanki slojevi solarne čelije koje su vizualno privlačne kao staklene površine.Foto: Solar Projekt