Ulaz za korisnike

Gipsvlaknaste građevinske ploče

Gipsvlaknaste građevinske ploče

Gipsvlaknaste građevinske ploče nude ekonomične koncepte ugradnje za sva područja primjene. Konstrukcije pomoću gipsvlaknastih građevinskih ploča je moguće racionalno ostvariti u vrlo kratkom vremenu.

Pri tome nije potrebno sušenje, ne nastaje bitna prljavština, nema nikakvih statičkih problema. Na tržištu se nudi cjeloviti program gipsvlaknastih građevinskih ploča od podruma do krova, za saniranje postojeće gradnje i novogradnje, odnosno od rješenja detalja do cjelokupnih rješenja čitavog objekta.

Racionalna gradnja u najkraćem vremenu, bez ikakvog sušenja, bez puno prljavštine, sa lako obradivim materijalima i tehnikama ugradnje, koje štede vrijeme.

Zahtjevi koji se postavljaju za moderne građevinske materijale su sve strožiji i kompleksniji. Brza i kvalitativno visoka rješenja diktiraju postupanje na tržištu.