Ulaz za korisnike

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom je zasebna industrija. Pod pojmom gospodarenje otpadom se podrazumijevaju zadatci i aktivnosti koji se odnose na sprječavanje, smanjenje, uporabu i zbrinjavanje otpada. Gospodarenje otpadom je uglavnom javno, ali i privatno i organizirano u mješovitom obliku.

Gospodarenje otpadom uključuje planiranje, kontrolu i izvršenje radova za zbrinjavanje i preradu otpada. Pritom se misli na otpad iz industrije, trgovine i uslužnih djelatnosti kao na otpad iz privatnih domaćinstva. Gospodarenje otpadom pripada planskom gradu za niskogradnju.

Gospodarenje otpadom se dijeli na različita područja. To uključuje praćenje usklađenosti sa zakonima i propisima za zbrinjavanje otpada. Također uključuje i strateško planiranje urbanog otpada na parcijalnim područjima. Nadalje, postoji potencijal za sprječavanje nastanka otpada i savjetovanja otpada koje pokazuje kako se ispravno odvaja i odlaže otpad. Ovi sektori obuhvaćaju skupljanje i prijevoz otpada od odgovorne osobe do odlagališta otpada.