Ulaz za korisnike

Građevinska dozvola

Građevinska dozvola

Građevinska dozvola predstavlja osnov za početak izvođenja radova. Ispostavlja se u dva ili tri primjerka sa svim potrebnim prilozima i potpisima investitora i arhitekata u nadležnoj građevinskoj upravi. Nju čine zahtjev za izdavanje, opis građevinskih radova, položajni nacrt / situacija , izvedbeni nacrti (presjeci, tlocrti, elevacije), statički proračuni, planovi odvodnje i kanalizacije te plan javnih površina s rasporedom parkirališnih mjesta.

Građevinska dozvola je dozvola nadležnih vlasti za izvođenje građevinskih radova i neophodna je. Kod pojednostavljenog postupka izdaje se građevinska dozvola samo pod određenim uvjetima, kada se u zakonskom roku ne može uložiti žalba nadležnoj upravi.

Početak gradnje moguć je tek nakon izdavanja građevinske dozvole. Djelomična dozvola omogućuje u datim uvjetima početak pripremnih radova. Građevinska dozvola može varirati u pogledu njene valjanosti, ukoliko u tom razdoblju gradnja još nije započela. Odstupanja od već usvojenih projekata podliježu ponovnom odobrenju od strane nadležnih službi. Iste moraju biti informirane o početku gradnje i izvođaču radova.