Ulaz za korisnike

Građevinski materijali

Građevinski materijali
Pod pojmom građevinski materijali označava se sve one materijale koji se koriste u građevinarstvu. Prema porijeklu građevinske materijale dijelimo na prirodne i umjetne, prema sastavu na jednostavne i složene, prema konstruktivnim svojstvima na noseće, vezive i izolacione materijale.

Kamen, Šlunak i pijesak, Opeka - cigleni blok, cigla, Betonski blokovi, Porobeton, Gips ploče, Fert gredice za izradu stropova, Stropne ispune, Armaturno željezo i mreže, Crijep, Salonitne ploče,
Beton, Cement, Vapno, Tucanik, Drvena građa, Keramičke pločice, Ekstrudirani polistiren, Vapno, izolacijski materijal, Ljepenka, Žbuke, Mortovi

Klase građevinskog materijala

Prema EU normi 4102 se građevinski materijal dijeli prema postojanosti na vatru u sljedeće klase građevinskog materijala:

- A1 i A2  - nezapaljivi građevinski materijali
- B1 - teško zapaljivi građevinski materijali
- B2 - normalno zapaljivi građevinski materijali
- B3 - lakozapaljivi građevinski materijali

- A požar krutih materijala (drvo, papir, gume)
- B požar tekućih materijala (katran, loživo ulje, benzin)
- C požar plinova (zemni plin, ukapljeni plin)
- D požar metala (npr. aluminij, magnezij)

Razvoj novih tehnologija i novih znanstvenih spoznaja omogućilo je proizvodnju i upotrebu novih materijala koji se upotrebljavaju u graditeljstvu.

Prošlo stoljeće bilo je obilježeno velikom ekspanzijom sintetskih materijala. Međutim, problemi koji su se pojavili, vezani uz gomilanje otpada i nemogućnost recikliranja kao i zagađenje okoliša, u današnje vrijeme u prvi plan stavlja upotrebu prirodnih materijala što nije samo trend nego i nužna potreba ako se želi zaštititi i očuvati okoliš. U sve većim nastojanjima da se zadovolje potrebe suvremenog čovjeka, znanstvenici svoja istraživanja usmjeravaju istraživanjima novih materijala, s osobitim naglaskom na praćenje prirodnih procesa.

Za pripremu građevnih materijala potrebna je energija te ako se u obzir uzme činjenica da se svakodnevno troši 82 milijuna barela nafte, a samo jedan posto od svjetske energije dobiva se upotrebom obnovljivih izvora energije, logično je postaviti pitanje o postizanju energijske učinkovitosti već u proizvodnji građevnih materijala. Isto tako godišnje se proizvodi 70 milijuna tona stakleničkih plinova koji nastaju u procesima prerade i proizvodnje, a koji nesumnjivo utječu okoliš i na budućnost čovječanstva.

Pojam „zdravog stanovanja“ koji je danas često u upotrebi uključuje sve više upotrebu prirodnih materijala kojima smo okruženi, a koji mogu pridonijeti poboljšanju okolišnih uvjeta, u okruženju u kojem neposredno živimo i u cijelom ekološkom ciklusu.

Gradnja prirodnim materijalima

Načini gradnje i materijali upotrijebljeni za izgradnju piramida nisu ni do danas u potpunosti razjašnjeni, ali piramide su i dalje fascinantne građevine koje su ostale održive, s obzirom na ljudsko i klimatsko djelovanje. Za gradnju Keopsove piramide (izgrađene u razdoblju od 2620. pr. Kr. - 2500. pr. Kr.) rabljeni su blokovi prirodnih materijala, granita i vapnenaca.

Prirodni zeoliti, hidratizirani alumosilikati nastali nakon vulkanskih aktivnosti kod određenih uvjeta, također su materijali koji su bili rabljeni kao „lagani“ građevni kamen za gradnju prije 2000 godina zbog njihove dostupnosti u prirodi, a i zbog njihovih iznimnih svojstava. Tek u 19. stoljećurazvojem tehnologija, dokazana su mnoga svojstva prirodnih zeolita i mogućnosti njihove primjene u izgradnji. Neka od tih svojstava bila su niska gustoća, visoka poroznost, homogenost i ekonomska isplativost upotrebe za blokove zgrada.

Blokovi od habazita i filipsita rabljeni su još u rimsko doba za gradnju na području Italije, a prema dosadašnjim istraživanjima postoje saznanja da je cijeli grad Napulj izgrađen od blokova zeolitnih tufova čije nalazište je u njegovoj okolici.

Članci

Još članaka ...