Ulaz za korisnike

Granit

Granit

Granit je vrsta kamena koji je izrazito tvrd i otporan na vanjske utjecaje, pa se stoga sve više i češće koristi u graditeljstvu općenito ali i unutarnjoj gradnji i uređenju objekata. Granitne kamene elemente moguće je u obliku poliranih ploča pronaći i u prostorijama poput lijepo dizajniranih kuhinja ili ih možemo susresti u sanitarnim prostorima.

Kratki pregled na temu granita i njegova korištenja u graditeljstvu i arhitekturi donosimo upravo u tekstu koji slijedi.

Općenito o granitu

Granit je široko rasprostranjena vrsta kamena koja se može naći u predjelima kontinentalnog dijela Zemljine kore i koja se površinski iskorištava. Granit je vrsta dubinske eruptivne stijene koja posjeduje masivnu, grubu i kristaliziranu strukturu. Sastoji se, s obzirom na pojedinu vrstu, od minerala glinenca (20% - 40% na primjer biotit ili muskovit), plagioklasa, tinjca i kvarcnog kamena. u granitnim stijenama mogu se pronaći cirkon, apatit, titanit, uran i rubidij. Proces formiranja kamena granita usko je povezna sa zgušnjavanjem i kristalizacijom same vulkanske lave u dubini Zemljine kore.

Granit i njegove osobine

S obzirom da granit u sebi sadrži određeni postotak urana i rubidija on pokazuje i neznatnu osobinu radioaktivnosti. Slaba doza radioaktivnosti prisutna je i u glinencu i tinjcu. Granit prije svega odlikuje izrazita tvrdoća i čvrstoća njegove strukture. Osim toga granitni elementi otporni su na vanjske vremenske utjecaje, otporni su na niske temperature i smrzavanje kao i na utjecaj kiselina. Granitni kamen posjeduje srednje do najviše grubu zrnatu strukturu.

Vrste granita

Moramo spomenuti da postoji nekoliko tipova granitnih stijena i to:

1. I-tip ili prvu grupu čine graniti nastali od magme koja se stvrdnula u Zemljinoj kori.

2. S-tip ili drugu grupu čine granitne stijene formirane rastapanjem sedimentnih stijena.

3. A-tip ili treća grupa granitnih stijena formira se na mjestima Zemljine kore kad ova počinje lagano 'pucati'.

4. M-tip granitnih stijena ili četvrta grupa nalazi se i formira na otocima nastalim u oceanima i to kao rezultat tektonskih poremećaja velikih Zemljinih ploča.

Na domaćem tržištu mogu se naći proizvodi i elementi od granita svih vrsta, nerijetko ovi graniti nose na sebi ime ili oznaku s mjesta na kojem se proizvode i obrađuju. Od poznatijih uvoznih granitnih vrsta možemo spomenuti finski balmoral, baltički crveni granit ili baltički smeđi granitni kamen. Iz Kine se uvozi granitni kamen 'padang žuti' ili kristalni granitni padang-kamen. Od drugih proizvođača možemo spomenuti zemlje kao što su Indija, Brazil, Iran ili Italija. No kao vrsni proizvođači granitnog kamena tu se nalaze i Poljska, Švedska, Portugal, Španjolska, Vijetnam i USA.

Boje granita

Granitni kamen može poprimiti gotovo sve prirodne boje. Koju će boju granitni kamen naposljetku najjasnije pokazivati ponajprije zavisi od sadržaja glinenca u njemu. Najčešće su boje granita svijetlo siva i žućkasti tonovi. No u Zemljinoj kori nerijetko možemo pronaći i crveni granit. Nešto rjeđe ali ipak se susreću i granitni kameni plave boje pa sve do tonova crne boje.

Nalazi i iskorištavanje granita

Granitni kamen moguće je pronaći gotovo na cijelom području kontinentalnog dijela Zemljine kore. Kemijski sastav a time i različite vrste i različitost boja granita razlikuje se upravo od nalazišta do nalazišta. I u našim se zemljopisnim širinama mogu pronaći nalazišta granitnog kamena. Poglavito značajna nalazišta granitnog kamena je područje centralnih Alpa.

Upotreba granita

S obzirom na svoje dobre osobine u pogledu otpornosti na vremenske (ne)prilike, na svoju tvrdoću i čvrstoću granit predstavlja vrlo prihvatljiv građevni materijal pa se iz tih razloga često i koristi u graditeljstvu. Granit se lako polira, brusi i daljnje obrađuje. Može se paliti, mlaznicama obrađivati i rezati. U okvirima unutarnjeg uređenja granitni kameni koriste se za oblaganje stubišta ili kao zidne obloge. No granit se može koristiti i kao stolna ploča, sanitarni proizvod ili radna ploha u kuhinji. U vrtovima granitni kameni često se koriste kao ukrasni elementi za popločavanje, uređivanje stazica oko biljki ili uređenje vrtnog bunara. Nerijetko granitne elemente u radnim i uredskim prostorijama koriste kao podne obloge ili obloge za vanjske zidove. Ponekad se granitne stijene koriste i to materijal u gradnji željezničkih pruga. U ovom slučaju doduše ne koriste se kao ukrasni element nego prije kao materijal koji se izlomljen na sitnije komade nasipa oko tračnica. U cestogradnji granitni kamen se koristi za popločavanje ulica, rubnika ili pješačkih staza.