Ulaz za korisnike

Hrastov parket

Hrastov parket

Hrastov parket, prvenstveno onaj klasični, u nas (i u svijetu) je je sinonim za parketni pod. Tradicionalan je u našem graditeljstvu i načinu stanovanja, između ostalog zahvaljujući dobrim sirovinskim resursima, a domaća proizvodnja odavno je prerasla domaće potrebe, prerasta i sirovinske resurse, pa se osim hrasta sve više prerađuju bukva i jasen, pa čak i javor, bagrem i voćkarice.

Naša parketna industrija tako je zadržala visoko mjesto u europskoj proizvodnji masivnog parketa od 7 – 9% i danas je jedna od najvećih izvoznica, a klasični masivni parket na europskom tržištu bilježi stabilan rast prodaje. S kapacitetima većim od 4,5 milijuna m2 godišnje, potencijalom proizvodnje oko milijun eura i s oko 1300 neposredno uposlenih radnika, naša industrija parketa samozatajno šuti.