Ulaz za korisnike

Injektiranje zidova

Injektiranje zidova
Šuplje fuge na omotaču zida se mogu eliminirati utiskivanjem morta injekcijama. Nakon skidanja starog fugiranja postavljaju se u području sastavnih i ležajnih fuga bušeni raster s 10 do 12 otvora po m2. Injektiranim mortom na mineralnoj bazi te prešom za mort se vrši popunjavanje šupljina. Foto: Sika