Ulaz za korisnike

Interfoni

Interfoni

Interfoni i uređaji sa zvoncima

Za svaki stan postoji uređaj sa zvoncima, u zgradama s više od dva stana dodatno i uređaj za otvaranje vrata/portafon , obično u kombinaciji s interfonom.

Za objekte na većim zemljišnim posjedima obično se koristi kombinacija zvonca na ulaznim vratima i portafona a može se postaviti i video portafonski odnosno interfonski uređaj.

Za internu komunikaciju u kući postoje interni kućni telefonski uređaji kao interfon ili kao simpleksna telefonska veza. Uređaj sa zvoncima, uređaj za otvaranje vrata i interfon mogu biti integrirani u jednom uređaju. Uz odgovarajuću opremu se telefonski kućni uređaj može kombinirati s telekomunikacijskim priključkom. Foto: jung.de