Ulaz za korisnike
Izaberite kategoriju
Imate tvrtku?

Kreirajte svoj profil i privucite kupce i klijente

Registrirajte se »

Izgradnja krova

Izgradnja krova
Izgradnja krova nudi cjenovno povoljno i arhitektonski atraktivno proširenje površina za stanovanje. Vidne krovne konstrukcije, stupovi, profili i grede i kose krovne površine daju stanu u potkrovlju poseban individualni karakter. Cijena izrade krova može ovisiti o više faktora; vrsti krova složenosti, veličini i vrsti pokrova kojim će se krov graditi.

Izgradnja krova nudi nudi cjenovno povoljno i arhitektonski atraktivno proširenje površina za stanovanje. Vidne krovne konstrukcije, stupovi, profili i grede i kose krovne površine daju stanu u potkrovlju poseban individualni karakter. Pri tome treba svakako voditi računa o građevinskim pretpostavkama i građevinskim propisima. Svakako će Vam trebati i građevinska dozvola.

Za građevinsku dozvolu su odlučujući: reguliranje ekvidistantnih ploha, broj katnih površina određen u izvedbenom projektu, certifikat o dva izlaza u slučaju nužde (stubište i balkon, terasa ili mogućnost vatrogasnih požarnih stepenica ), statički certifikat i ispitna statika, dokaz toplinske zaštite prema propisima o uštedi energije. Povijesni objekti izuzeti su iz izgradnje krova.

Kod procjene troškova odlučujući su:

• Stanje i nepropusnost pokrivača krova te moguće postavljanje toplinske izolacije između rogova

• Evtl. postojanje starih povijesnih opeka

• Stanje donje konstrukcije od drveta, zabilježite sva vidljiva oštećenja kao plijesan, mahovinu, mehanička oštećenja i sl.

• Stručnjak će nadalje provjeriti jesu li poprečni presjeci postojećih rogova dovoljni ili se moraju udvostručiti te tako pojačati

• U području stropa treba svakako provjeriti postoji li dovoljno konstrukcijske visine za izvedbu novog poda ( već prema potrebama treba računati s najmanje 8 do 14 cm)

• Prirodno osvjetljenje krovnog prostora je također jedan od bitnijih kriterija. Vaš arhitekt će provjeriti konstrukcijske troškove i mogućnosti evtl. ugradnje krovnih prozora

• Zatvaranje prostora krova je bitno. Može li se postojeće stepenište jednostavno samo proširiti za jedan kat, ili se mora montirati novo stepenište na drugoj strani pri čemu se možada mijenja tlocrt kata ispod …

• Kod izgradnje krova treba voditi računa o posebnim mjerama termoizolacije, u pravilu su neophodni obimni doradni radovi, ugradnje blokade pare i sl.

• Podizanjem krova često se može dodatno postići potrebna visina.

Pristup stepeništem do potkrovlja se mora također izgraditi. Svijetla širina stepenica mora iznositi 80 cm. Odnos uspona stepeništa mora odgovarati građevinskim propisima. Ugradnjom stepeništa se mijenja tlocrt kata koji se nalazi ispod.

Važna pretpostavka za ekonomičnu izgradnju krova jeste nagib krova od preko 30°, što je moguća veća dubina kuće i slobodne zabatne površine. Visina prostorije preko najmanje 2/3 osnovne površine teba iznositi 2,50 m , kod jednoobiteljskih kuća i 2,30 m. Veće krovne površine dopuštaju izgradnju još jednog kata ili galerije. Podizanjem krova se može dobiti dodatna potrebna visina.

Pristup stepeništem do potkrovlja se mora također izgraditi. Svijetla širina stepenica mora iznositi 80 cm. Odnos uspona stepeništa mora odgovarati građevinskim propisima. Ugradnjom stepeništa se mijenja tlocrt kata koji se nalazi ispod.

Krovni pokrivač mora biti funkcionalan. U okvirima izgradnje krova neophodna je sanacija starog ili novo pokrivanje krova kao i poboljšanje toplinske izolacije i ugradnje blokade prolaza pare.

Svi izgrađeni krovovi zahtjevaju posebne mjere toplinske zaštite ( toplinska izolacija ispod rogova, iznad rogova i između rogova). Posljednji katni strop koji formira pod potkrovlja mora biti u stanju preuzimati novo korisno opterećenje. Evtl. pojačanje stropa je skupo i mora ga izračunati statičar.

Ukoliko se prilikom statičkog proračuna mora uzeti u obzir i dodatak za međuzidove, onda se nosivi pregradni zidovi s odgovarajućim dodatkom težine ne mogu rasporediti na svako mjesto. Naročito kod pregradnih stropova u stanovima treba voditi računa o dovoljnoj izolaciji buke od koraka.

Potrebna zaštita buke od koraka postiže se postavljanjem plivajućeg estriha, u nekim slučajevima suhog estriha. Postojeći tanki zidovi se mogu poboljšati u pogledu zvučne izolacije postavljanjem prethodnih ploča. Naročito je važno dobro osvjetljenje postavljanjem krovnih prozora, zabatnih prozora pačak i krovnih balkona.

Kod ugradnje velikoplošnih prozora vodite računa o dovoljnoj zaštiti od sunčeva zračenja postavljanjem unutarnjih ili vanjskih zaštitnih elemenata ili uporabom specijalnih stakala koja štite od sunčeva zračenja.

Potrebni vodovi za opskrbu električnom energijom, vodom, plinom,grijanjem se povlače do potkrovlja. Pod određenim okolnostima se moraju polagati novi vodovi od krova do kućnog priključka, naravno ukoliko postojeća mreža nije dovoljna za opskrbu dodatnog prostora za stanovanje. Većina vodova se može polagati između obložnih materijala zidova i krovne kosine.

Pa i ako posjeduje bungalov ravnog krova ne morate se odreći stanovanja ispod krovnih kosina. Nakon provjere statike moguće je stvoriti pretpostavke za takvo stanovanje sanacijom krova u formi koja odgovara i objektu i okolišu.

Krovne konstrukcije

Već prema tome radi li se o ravnom ili kosom, toplom ili hladnom krovu različita je krovna konstrukcija. Kod kosog krova je bitno je li krov izgrađen ili ne i ima li izolaciju na rogovima, između rogova ili ispod rogova. Krovna konstrukcija za izgrađeno potkrovlje je primjerice ( od unutra prema vani ) : gipsane kartonske ploče, blokada prolaza pare, rešetkaste letvice, izolacijska vuna između rogova, ljepenka, dvostruke rešetkaste letve za stražnju ventilaciju krovnog pokrivača, krovni pokrivač. Ne smije se miješati pojam krovna konstrukcija i montaža krova.

Podizanje krova:

Ukoliko imate malu visinu stropa možete pomoću posebnih sustava za podizanje krova podići cijeli krov do željene visine te na taj način dobiti dodatnu površinu za stanovanje. Ta tehnika se također koristi za namještanje krova.

Kosi krov na postojećem ravnom krovu:

To se uglavnom uzima u obzir u okvirima popravki ravnog krova, ukoliko želite dobiti dodatni prostor za stanovanje ili ako oblikovno želite istaknuti zgradu kosim krovom. Prije početka radova svakako napravite neformalan upit nadležnim službama o potrebi ishođenja građevinske dozvole.

Oblik krova je rezultat postojećeg tlocrta. Nagib i konstrukcija krova ne smiju sprečavati kasniju uporabu tavanskih prostorija. Provjerite također statiku, jer su u nekim slučajevima potrebna pojačanja , kako bi se iz krovišta izvela opterećenja kao i nova korisna oprerećenja

Prostorije ranije osvjetljavane svjetlosnim kupolama moraju biti svakako drugačije osvjetljena ili treba planirati drugačije dodatno osvjetljenje. Isto tako je moguće planiranje u blizini odzračenih nus-prostorija ( kupaonica, WC, ostave i sl.) 

Članci

Još članaka ...