Ulaz za korisnike

Izolateri

Izolateri

Izolateri svoje radove izvode u različitim oblastima i uvjetima. Obučen izolater je osposobljen izolirati ovojnicu zgrade, unutarnje zidove ili krov. 

U području industrije industrijske cijevi i kotlove a u kotlovnicama za centralno grijanje cijevi i cjevovode .

Izolateri cijene za svoj posao će formirati u ovisnosti o količini posla koji treba napraviti, vrsti materijala sa kojim radi i podlogi na kojoj će raditi. Prilikom traženja izolatera i ponude obavezno se raspitajte o izolateru i njegovim referencama, preporuka dobrog prijatelja vam može biti od velike pomoći. Foto: berliner-woche.de-

Cijene radova izolatera

Broj

Stavka

Jed.mjera -

Količina -

Jed.cijena -

Iznos

1.1.1

Izrada horizontalne hidroizolacije poda na donju betonsku podlogu. U cijenu uključeni rad i materijal.

m2

1,00

110,00

110,00 kn

1.1.2

Izrada hidroizolacije nosivih zidova, širine do 30 cm. U cijenu uključeni rad i materijal.

m2

1,00

130,00

130,00 kn

1.1.3

Dobava i ugradba toplinske izolacije (kombi-ploče) na vertikalne i horizontalne serklaže, stupove i AB nadvoje.

m2

1,00

95,00

95,00 kn

1.1.4

Dobava i ugradba toplinske izolacije podova od okipor ploča d=5 cm.

m2

1,00

65,00

65,00 kn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cijene građevinskih radova (troškovnik) - Izrada troškovnika