Ulaz za korisnike
Izaberite kategoriju
Imate tvrtku?

Kreirajte svoj profil i privucite kupce i klijente

Registrirajte se »

Izolaterski radovi, izolateri

Izolaterski radovi, izolateri
Svrha izolaterskih radova tj. izolatera ispravno urgraditi materijale predviđene za toplinsku izolaciju i time omogućiti smanjivanje toplinskih gubitaka, a posredno i troškova za energiju koje im izolacijski materijal omogućavaju, ali i zaštita nosive konstrukcije od vanjskih vremenskih utjecaja i njihovih posljedica.

Kod današnjih uobičajenih postupaka gradnje potrebno je ovoj zgrade dodatno toplinski izolirati jer osnovni konstrukcijski materijali, koji zgradi osiguravaju nosivost i krutost, provode više topline nego li je prihvatljivo. Zadaća je toplinske izolacije smanjivanje toplinskih gubitaka, a posredno i troškova za energiju, ali i zaštita nosive konstrukcije od vanjskih vremenskih utjecaja (npr. kiše, intenzivne promjene temperature i sunčeva zračenje) te njihovih posljedica (kao što su vlaženje konstrukcije, smrzavanje u unutrašnjosti nosivih zidova, pregrijavanje). Poboljšana toplinska izolacija ovoja zgrade također neposredno utječe na čovjekov osjećaj u prostoru boravljenja jer su unutarnje površine zidova toplije, što poboljšava toplinski ugođaj u zgradi.

Pri izboru primjerenog materijala za toplinsku zaštitu zgrade treba poštovati nekoliko kriterija. Glavna karakteristika za odabir materijala jest toplinska provodljivost. Što je manja toplinska provodljivost, to je bolji toplinsko-izolacijski materijal. Na postignutu toplinsku zaštitu zgrade utječe debljina i toplinska provodljivost toplinsko-izolacijskog materijala. Mjerilo za toplinske gubitke kroz element ovoja zgrade je koeficijent prolaska topline koji mora biti što manji za dobro toplinski izoliran ovoj zgrade.

Pri ocjenjivanju raspoloživih materijala, osim toplinske provodljivosti, važno je poštivati i druge kriterije kao što su protupožarna otpornost, difuzijska propusnost, gustoća materijala, stišljivost, trajnost, osjetljivost na navlaživanje. Odluka o izboru materijala povezana je s predviđenim mjestom i načinom ugradnje. Često je važan faktor pri odlučivanju i cijena materijala. Ponuda toplinsko - izolacijskih materijala na tržištu posljednjih je godina vrlo bogata. Osim uobičajenih i iskušanih klasičnih toplinsko-izolacijskih materijala na tržište dolaze i novi, tj. alternativni toplinsko izolacijski materijali koje proizvođači često predstavljaju kao ekološke materijale. Foto: hasit.de

Cijene izolaterskih radova

Stavka

 Jed.mjera - 

Količina -  

Jed.cijena -

Iznos

Izrada horizontalne hidroizolacije poda na donju betonsku podlogu. U cijenu uključeni rad i materijal.

m2

1,00

110,00

110,00 kn

Izrada hidroizolacije nosivih zidova, širine do 30 cm. U cijenu uključeni rad i materijal.

m2

1,00

130,00

130,00 kn

Dobava i ugradba toplinske izolacije (kombi-ploče) na vertikalne i horizontalne serklaže, stupove i AB nadvoje.

m2

1,00

95,00

95,00 kn

Dobava i ugradba toplinske izolacije podova od okipor ploča d=5 cm.

m2

1,00

65,00

65,00 kn

Članci

Još članaka ...