Ulaz za korisnike

Kamen

Kamen

Pod pojmom prirodni kamen podrazumijevamo kamen koji se prilagođava zahtjevima različitih kupaca, ali se ne tretira kao i ostalo kamenje i kamene ploče na kemijski način te se ne oblikuje na taj način. Pa je tako kod prirodnog kamena uobičajeno, da se iz velike podnice izrezuje kamenje ili u svom prirodnom obliku ili u odgovarajućim željenim veličinama. Posebnost u prirodnom kamenu je širok raspon ponude koja se sastoji od različitih stijena koje se mogu koristiti kao podnica zbog svoje tvrdoće. Čak se i plemenita stijena mramora ubraja među prirodno kamenje.

S prirodnim kamenjem postoji i mogućnost izrade kreativne ekspanzije odgovarajućeg životnog okoliša, jer se prirodni kamen ne korisni samo kao podni oblog, već i kao podni oblog za vrt ili dnevnu sobu, ali i kao pult ili zidni oblog. Cijena prirodnog kamena ovisi o dostupnosti i u nekim slučajevima, kao što je mramorna podloga, o čistoći prirodnog kamena ploče.

Prirodni kamen se prema svom nastanku dijeli u više skupina: ukrućeni kamen, sedimentni kamen i metamorfni kamen.

• Ukrućeni kamen nastao je od tekuće magme, od više ili manje ohlađenog dubinskog stijenja,izlivenog stijenja ili cijepanog stijenja : granit, gneiss, basalt. Ovo stijenje može indicirati visoki stupanj radijacije.

• Sedimentno stijenje sastoji se od frakcija primarnog stijenja, koje se pod utjecajem atmosferilija, trenja i brušenja glečera cijepa i sedimentira,npr. pješčanik. Morski sedimenti, pretežno najfinije vapnene naslage odumrlih morskih živih bića također se ubrajaju u ovu skupinu.Oni formiraju debele naslage, koje se nakon seizmičkih pomjeranja zemljine kore formiraju u planine.Tu spadaju vapnenac, dolomiti, mramor, jura-vapnenac i Solnhoferove ploče.
 
• Metamorfne stijene: Sedimenti koje prekrivaju pokrivni slojevi, učvršćuju se ili se metamorfiziraju u udubinama pod tlakom ili kemijskim utjecajima i toplinom.