Ulaz za korisnike

Kamena vuna

Kamena vuna

Postupak proizvodnje kamene vune sličan je situaciji koja se događa tijekom erupcije vulkana. Tijekom proizvodnje vulkanske se stijene, na primjer dijabaz i reciklirani materijal obrađuju na temperaturi od 1500 °C a zatim se od njih u posebnom uređaju formiraju vlakna.
 
Na ovaj je način moguće od jednog kubičnog metra sirovine proizvesti 100 kubičnih metara kamene vune. Finalni proizvod - kamena vuna – u sebi kombinira mehaničke osobine kamena (čvrstoću, visoku točku paljenja) s osobinama koje posjeduje vuna (fleksibilnost, toplinsku izolaciju).

Osobine kao što su gustoća, sadržaj veziva u sastavu kao i orijentacija vlakana vune čine presudnu stavku koja definira kojim točno zahtjevima može udovoljiti proizvod - od mekanih ploča za zvučnu izolaciju neznatne gustoće do krovnih ploča koji su ekstremno otporni materijali

Osobine kamene vune

Upotreba kamene vune kao izolatora omogućava vrlo dobru toplinsku izolaciju. Ova činjenica je zaslužna za znatno smanjenu potrošnju energetskih goriva za zagrijavanje.

A to znači veliki doprinos u zaštiti okoliša: smanjenjem potrošnje goriva za zagrijavanje prostorija u atmoferu dospijevaju manje količine CO2. U ovom kontekstu važno je spomenuti i pozitivnu ekološku bilancu jer tijekom životnog vijeka proizvoda od kamene vune uštedi se više od tisuća puta energije nego je utrošeno za njihovu proizvodnju.

Kamena vuna izvrsno štiti od buke. Zahvaljujući njezinoj poroznoj strukturi ona je u stanju apsorbirati sve dolazne zvučne valove. Ugradnjom kamene vune u objekt zvučnu je izolaciju moguće pojačati za više od polovine i na taj način efektivno zaštititi stanare od neugodnih zvukova i buke izvana. Na ovaj način ne stvara se samo ugodna klima stanovanja nego se štiti i zdravlje stanara.

Sve je prisutnija u svijesti mnogih vlasnika objekata činjenica da kamena vuna ne služi samo kao zvučni i toplinski izolator nego učinkovito štiti i od požara.

Kritična točka zapaljenja kod kamene vune nalazi se vrlo visoko - iznad 1000 °C. Na ovaj način kamena vuna štiti konstrukciju građevine kao i materijale od kojih je objekt izgrađen a time sprječava daljnje širenje požara.

Mnogostruka područja primjene

Proizvodi od kamene vune mogu se koristiti u mnogim područjima. Klasična područja primjene nalaze se u visokogradnji i unutarnjoj gradnji: počevši od laganih proizvoda koji se koriste kod kosih krovova pa sve do teških ploča korištenih kod ravnih krovova.

U untarnjoj gradnji objekata kamena vuna koristi se na primjer kod gradnje pregradnih zidova ili za poboljšanja zvučne izolacije unutarnjih prostorija. Kamena vuna koristi se i kao tehnički izolator. U ovom slučaju kamena vuna reducira potrošnju energije određenih procesa i smanjuje toplinske gubitke cijevnih instalacija.