Ulaz za korisnike

Kamenoklesar

Kamenoklesar

Klesari obrađuju prirodni i umjetni kamen sa alatima i strojevima za fasadne ploče, stepenice, zidove od kamena i prozorske klupice ili završavaju frontove i ukrase.

Kamen se dijeli, obrubljuje, reže, uglađuje i polira. Materijalima između ostalog pripada mramor, škriljevac, granit ili pješčenjak ali i umjetni kamen, kao što je terrazzo.

Klesari i kipari oblažu sa kamenom nove zgrade, spomenike i grobnice . Oni također restauriraju spomenike i povijesnu umjetnost i arhitekturu.

Cijene kamenoklesara

Broj

Stavka

Jed.mjera- 

Količina-

Jed.cijena-

- Iznos

1.1.1

Postavljanje kamenih prozorskih klupčica. U cijenu je uključen rad i vezni materijal, a kamen je u režiji investitora.

m1

1,00

85,00

85,00 kn

1.1.2

Oblaganje podova kamenom. U cijenu je uključen rad i vezni materijal, a kamen je u režiji investitora.

m2

1,00

135,00

135,00 kn

1.1.3

Oblaganje zidova kamenom. U cijenu je uključen rad i vezni materijal, a kamen je u režiji investitora.

m2

1,00

240,00

240,00 kn

1.1.4

Izrada kamenog sokla. U cijenu je uključen rad i vezni materijal, a kamen je u režiji investitora.

m1

1,00

55,00

55,00 kn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cijene građevinskih radova (troškovnik) - Izrada troškovnika

Srodne teme:

  • --------------------------------------------------------------------------------------------