Ulaz za korisnike

Kamini kaljeve peći

Kamini kaljeve peći

Pod pojmom dizajn kamina se podrazumijeva planiranje individualnih rješenja sa kaljeve peći, koji stvaraju visokokvalitetni osjećaj prostora i omogućuju korištenje posebne kaljeve peći. Ako unajmite dizajnera kamina, imat ćete mogućnost planiranja nove kaljeve peći u detalje, ali i mogućnost revidiranja postojeće kaljeve peći. Dizajn kamina ima jedva postavljena ograničenja, budući da se uz veličinu mogu ugraditi i drugi elementi, kao npr. prostor za sjedenje ili pločice u boji.

Ukoliko se oslonite na pomoć dizajnera kamina, onda se možete osloniti i na činjenicu, da će se koristiti materijal, koji je pogodan za kaljevu peć. Tako primjerice postoje strogi zahtjevi na toplinsku otpornost kaljeve ploćica, interijera te okolnih podnih obloga. Osim toga možete uz pomoć dizajnera kamina biti sigurni, da će biti zadovoljeni svi propisi i da će se sve kalijeve peći moći ukloniti od strane ovlaščenog dimnjačara.