Ulaz za korisnike

Katastar

Katastar

Katastar je popis zemljišnih knjiga. Sadrži sve informacije o položaju, veličini i uporabi odgovarajućih parcela. U katastru su popisani i vlasnici stanova i zemljišta. Katastar se sastoji od katastarskih knjiga i karata.

Svrha rada katastarskog ureda je izdavanje kopija katastarskih planova, izdavanja prijepisa posjedovnih listova i izdavanje različitih potvrda i uvjerenja koje se temelje na evidentiranim podacima u katastarskom operatu.

Osim navedenog katastarski ured obavlja poslove pregleda i potvrđivanja parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata koje za građane izrađuju privatne geodetske tvrtke. Usklađenje katastra i gruntovnice je postupak kojim se usklađuju podaci katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja.

U Hrvatskoj imamo 112 Katastarskih ureda, a središnji ured DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE, je u ulici Gruška broj 20, 10000 Zagreb,

Telefon: +385 1 6165 404+385 1 6165 404
Fax: +385 1 6165 484

Radno vrijeme katastarskog ureda

.........................................................................................................................................

Područni ured za katastar Ispostava katastra Adresa katastra Telefonski broj katastra Radno vrijeme katastra
Katastar Osijek Ispostava Beli Manastir Beli Manastir, Kralja Tomislava 55 (031) 701- 439(031) 701- 439 8:00-14:00
Katastar Zadar Ispostava Benkovac Ivana Meštrovića 9 (023) 681- 861(023) 681- 861 7:30-13:00
Katastar Zadar Ispostava Biograd na Moru Trg kralja Tomislava 1 (023) 383 -132(023) 383 -132 8:00-11:30
Katastar Bjelovar   Bjelovar, Ante Starčevića 8 043/ 221- 150043/ 221- 150 8:30-14:30
Katastar Dubrovnik Ispostava Blato Blato, 31. Ulica 2 (020) 851- 513(020) 851- 513 9:00-14.00 osim petka
Katastar Pazin Ispostava Buje Buje, Nikole Tesle 2 (052) 772 413(052) 772 413 8:30 - 14:30
Katastar Pazin Ispostava Buzet Buzet, Titov trg 1 (052) 662 193(052) 662 193 8:30 - 14:30
Katastar Rijeka Ispostava Crikvenica Crikvenica, Kralja Tomislava 85 (051) 784 657(051) 784 657 ljetno 7:30-13:30; zimsko 8:30-13:30
Katastar Rijeka Ispostava Čabar Čabar, N.O.bb (051) 821 680(051) 821 680 7:30-13:30
Katastar Čakovec   Čakovec, R.Boškovića 2 040/ 374 142040/ 374 142 8-14:30, pet 8-13
Katastar Bjelovar Ispostava Čazma Čazma, M. Novačića 13 043/ 771 060043/ 771 060 8:30 - 14:30
Katastar Bjelovar Ispostava Daruvar Darovar, Julijev park 1 043/ 331-381043/ 331-381 8:30 - 14:30
Katastar Rijeka Ispostava Delnice Delnice, Tina Ujevića 13 (051) 812 176(051) 812 176 ljetno 7:30-13:30; zimsko 8:30-13:30
Katastar Krapina Ispostava Donja Stubica Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20 (049) 200 770(049) 200 770 8:00-14:00
Katastar Gospić Ispostava Donji Lapac Donji Lapac, Stojana Matića 10 (053) 765 044(053) 765 044 7:30-13:30
Katastar Osijek Ispostava Donji Miholjac Donji Miholjac, Vukovarska 1 (031) 633 118(031) 633 118 8:00-14:00
Katastar Šibenik Ispostava Drniš Trg kralja Tomislava 2 (022) 886 010(022) 886 010 7:30-12:30
Katastar Dubrovnik   Dubrovnik, Ante Starčevića 23 (020) 358 258(020) 358 258 9:00-14.00 osim petka
Katastar Zagreb Ispostava Dugo Selo Dugo Selo, Josipa Zorića 1 (01) 2781 188(01) 2781 188 8:30-14:30
Katastar Sisak Ispostava Dvor Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 16 (044) 871 364(044) 871 364 9:00-12.00
Katastar Osijek Ispostava Đakovo Đakovo, Vij.kard.A.Stepinca 10 (031) 811 198(031) 811 198 8:00-14:00
Katastar Koprivnica Ispostava Đurđevac Đurđevac, Stjepana Radića 1 (048) 818 426(048) 818 426 7:30-14:30
Katastar Bjelovar Ispostava Garešnica Garešnica, Vladimira Nazora 22 043/ 532-859043/ 532-859 8:30 - 14:30
Katastar Sisak Ispostava Glina Glina, Trg bana Josipa Jelačića 3 (044) 882 213(044) 882 213 8:30-14:30
Katastar Gospić   Gospić, Budačka 55 (053) 560 720(053) 560 720 7:30-13:30
Katastar Zadar Ispostava Gračac Park sv. Jurja (023) 773 056(023) 773 056 8:00-11:30
Katastar Bjelovar Ispostava Grubišno Polje Grubišno polje, Trg Josipa bana Jelačića 1 043/ 485-210043/ 485-210 8:30 - 14:30
Katastar Sisak Ispostava Topusko Topusko, Opatovina 10 (044) 885 368(044) 885 368 8:30 - 14:30
Katastar Sisak Ispostava Hrvatska Kostajnica Hrvatska Kostajnica, Vladimira Nazora 10 (044) 851 243(044) 851 243 8:30 - 14:30
Katastar Vukovar Ispostava Ilok Trg Nikole Iličkog 16 (032) 590 122(032) 590 122 8:00-14:00
Katastar Split Ispostava Imotski Ante Starčevića 23 (021) 842 326(021) 842 326 8:00-14:00
Katastar Varaždin Ispostava Ivanec Mirka Maleza 3 (042) 770 510(042) 770 510 8:30-14:30
Katastar Zagreb Ispostava Ivanić Grad Ivanić Grad, Športska 2 (01) 2881-642(01) 2881-642 8:00-14:30
Katastar Zagreb Ispostava Jastrebarsko Jastrebarsko, Ul. Vlatka Mačeka 2 (01) 6281-120(01) 6281-120 8:30-14:30
Katastar Karlovac   Karlovac, Križanićeva ulica 11 047) 611 195 8:30-14:30
Katastar Split Ispostava Kaštel Šućurac Kaštel Sućurac, Braće Radića 1A (021) 225 918(021) 225 918 8:00-14:00
Katastar Krapina Ispostava Klanjec Klanjec, Lijepe Naše 36 (049) 501 783(049) 501 783 8:00-14.00
Katastar Šibenik Ispostava Knin Kralja Zvonimira 2 (022) 244 340(022) 244 340 8:00-12:00
Katastar Koprivnica   Koprivnica, A. Nemčića 5 (048) 658 142(048) 658 142 7:30-14:30
Katastar Dubrovnik Ispostava Korčula Korčula, Šetalište Frana Kršinića 50 (020) 711 255(020) 711 255 9:00-14.00 osim petka
Katastar Gospić Ispostava Korenica Korenica, Sv. Jurja 6 (053) 776 821(053) 776 821 7:30-13:30
Katastar Krapina   Krapina, Magistratska 12 (049) 371 040(049) 371 040 8:00-14:00
Katastar Koprivnica Ispostava Križevci Križevci, I. Zakmardija Dijankovečkog 3 (048) 270 830(048) 270 830 7:30-14:30
Katastar Rijeka Ispostava Krk Krk, Trg bana Jelačića 3 (051) 880 354(051) 880 354 7:30-13:30
Katastar Sisak ispostava Kutina Kutina, Trg kralja Tomislava 12 (044) 683 456(044) 683 456 8:30-14:30
Katastar Pazin Ispostava Labin Labin, Ulica sv. Katarine 2 (052) 887 070(052) 887 070 8:30-14:30
Katastar Varaždin Ispostava Ludbreg Trg sv. Trojstva 14 (042) 810 829(042) 810 829 8:30-14:30
Katastar Split Ispostava Makarska Jadranska 6 (021) 695 090(021) 695 090 8:00-14:00
Katastar Rijeka Ispostava Mali Lošinj Mali Lošinj, Riva Lošinjskih kapetana 7 (051) 520 219(051) 520 219 ljetno 7:30-13:30; zimsko 8:30-13:30
Katastar Dubrovnik Ispostava Metković Metković, Don Radovana Jerkovića 1 (020) 681 844(020) 681 844 9:00-14.00 osim petka
Katastar Osijek Ispostava Našice Našice, Pejačevićev trg 7 (031) 615 131(031) 615 131 8:00-14:00
Katastar Slavonski Brod Ispostava Nova Gradiška Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5 (035) 331 600(035) 331 600 8:00-15:00
Katastar Varaždin Ispostava Novi Marof Novi Marof, Trg hrvatske državnosti 2 (042) 611 110(042) 611 110 8:30-14:30
Katastar Novi Vinodolski Ispostava Crikvenica Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog Zakona 5 (051) 792 072(051) 792 072 8:30-13:30
Katastar Sisak Ispostava Novska Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2 (044) 600 461(044) 600 461 8:3 -14:30
Katastar Zadar Ispostava Obrovac Petra Zoranića 2 (023) 689 031(023) 689 031 8:00-14:00
Katastar Karlovac Ispostava Ogulin Ogulin, B. Frankopana 11 (047) 531 113(047) 531 113 8:00-14:00
Katastar Split Ispostava Omiš Trg kralja Tomislava 5 (021) 862 126(021) 862 126 8:00-14:00
Katastar Rijeka Ispostava Opatija Opatija, Maršala Tita 4 (051) 741 232(051) 741 232 8:30-14:30
Katastar Virovitica Ispostava Orahovica Trg plemenitih Mihalovića 3 (033) 673 314(033) 673 314 8:00-14:00
Katastar Osijek   Osijek, Županijska 4 (031) 221 401(031) 221 401 8.00-14:00
Katastar Gospić Ispostava Otočac Bartola Kašića 7 053) 771 167 7:30-13:30
Katastar Karlovac Ispostava Ozalj Ozalj, Ul. Zrinskih i Frankopana 15 (047) 731 183(047) 731 183 8.00-14:00
Katastar Zadar Ispostava Pag Vela ulica 12/II (023) 611 119(023) 611 119 7:30-13:00
Katastar Požega Ispostava Pakrac Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18 (034) 440 425(034) 440 425 7:30-13:30
Katastar Pazin   Pazin,M.B. Rašana 2 (052) 619 080(052) 619 080 8:30-14:30
Katastar Sisak Ispostava Petrinja Petrinja, Ivana Gundulića 1 (044) 815 319(044) 815 319 8:30-14:30
Katastar Virovitica Ispostava Pitomača Trg kralja Tomislava 11 (033) 783 835(033) 783 835 7:00-14:00
Katastar Dubrovnik Ispostava Ploče Ploče, Vladimira Nazora 14 020) 679 131 9:00-14.00 osim petka
Katastar Pazin Ispostava Poreč Poreč, Obala maršala Tita 4 (052) 703 280(052) 703 280 8:30-14:30
Katastar Požega   Požega, Županijska 11 (034) 234 501(034) 234 501 8:30-14:30
Katastar Krapina Ispostava Pregrada Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2 (049) 377 421(049) 377 421 8:00-14:00
Katastar Čakovec Ispostava Prelog Prelog, Glavna 31 040/ 645 232040/ 645 232 8:00:14:30, pet 8:00-13:00
Katastar Pazin Ispostava Pula Pula, Forum 13 (052) 300 140(052) 300 140 8:30-14:30
Katastar Rijeka Ispostava Rab Rab, Biskupa Draga 2 (051) 772 570(051) 772 570 8:30-14:30
Katastar Rijeka   Rijeka, Riva 10 (051) 354 142(051) 354 142 8:30-14:00
Katastar Pazin Ispostava Rovinj Rovinj, Carera 21/3 (052) 817 134(052) 817 134 8:30-14:30
Katastar Zagreb Ispostava Samobor Samobor, Perkovčeva ulica 20 (01) 3362 360(01) 3362 360 8:00-13:30 ponedjeljak 8:00-16:00
Katastar Gospić Ispostava Senj Senj,S.Strahimira Kranjčevića 3c (053) 884 732(053) 884 732 7:30-13:30
Katastar Zagreb   Ulica grada Vukovara 58A/III (01)610 0777(01)610 0777 8:30-15:30
Katastar Split Ispostava Sinj Žankova glavica 7 (021) 668 001(021) 668 001 8:00-14:00
Katastar Sisak   Sisak, Trg hrvatskih branitelja 9 (044) 548 549(044) 548 549 8:30-14:30
Katastar Virovitica Ispostava Slatina Trg sv. Josipa 10 (033) 550 815(033) 550 815 8:00-14:00
Katastar Slavonski Brod   Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br.1 (035) 216 142(035) 216 142 8:00-12:30 i 13:30-14:00 ovlašteni mjernici
Katastar Karlovac Ispostava Slunj Slunj, Trg dr. F.Tuđmana 12 (047) 778 110 8.00-14:00
Katastar Split Ispostava Solin Kralja Zvonimira 81 (021) 210 552(021) 210 552 8.00-14:00
Katastar Split   Bihaćka 1 (021) 340 152(021) 340 152 8.00-14:00
Katastar Split Ispostava Stari Grad Zbora narodne garde 9 (021) 765 756(021) 765 756 8:00-14:00
Katastar Split Ispostava Supetar Hrvatski velikana 6 (021) 631 100(021) 631 100 8.00-14:00
Katastar Zagreb Ispostava Sveti Ivan Zelina Sveti Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12 (01) 2060 350(01) 2060 350 8:30-14:30
Katastar Šibenik   Miminac 9 (022) 214 036(022) 214 036 7:30-13:30
Katastar Šibenik   Miminac 9 (022) 214 036(022) 214 036 7:30-13:30
Katastar Split Ispostava Trogir Obala bana Berislavića 1 (021) 884 019(021) 884 019 8.00-14:00
Katastar Osijek Ispostava Valpovo Valpovo, Kralja P.Krešimira IV 1 (031) 651 181(031) 651 181 8:00-14:00
Katastar Varaždin   Stanka Vraza 4 (042) 394 000(042) 394 000 8:30-14:30
Katastar Zagreb Ispostava Velika Gorica Velika Gorica, Trg Kralja Tomislava 35 (01) 6221 314(01) 6221 314 8:30-14:30
Katastar Vukovar Ispostava Vinkovci Glagoljaška 27 (032) 332 321(032) 332 321 8.00-14:00
Katastar Virovitica   Šenoina 1 (033) 725 472(033) 725 472 8.00-14:00
Katastar Karlovac Ispostava Vojnić Vojnić, Trg S. Radića 1 (047) 883 197(047) 883 197 7:30-13:30
Katastar Zagreb Iapostava Vrbovec Vrbovec, Ul.T.P. Zrinskog 9 (01) 2791 122(01) 2791 122 8:00-13:00
Katastar Rijeka Ispostava Vrbovsko Vrbovsko, Ivana Gorana Kovačića 20/A (051) 875 270(051) 875 270 7:30-13:30
Katastar Split Ispostava Vrgorac Tina Ujevića 8 (021) 674 745(021) 674 745 8:00-14:00
Katastar Vukovar   Lavoslava Ružičke 2a (032) 450 600(032) 450 600 8:00-14:00
Katastar Krapina Ispostava Zabok Zabok, Matije Gupca 22 (049) 221 186(049) 221 186 8:00-14:00
Katastar Zadar   Ul.kraljice E.Kotromanić 4 (023) 202 000(023) 202 000 8:00-14:00
GU Zagreb   Ulica grada Vukovara 58A/III (01)610 0777(01)610 0777 8:30-15:30
Katastar Zagreb Ispostava Zaprešić Zaprešić, Trg žrtava fašizma 1/III (01) 3350 605(01) 3350 605 8:00-15:00
Katastar Krapina Ispostava Zlatar Zlatar, Park hrvatske mladeži 2 (049) 200 750(049) 200 750 8:00-14:00
Katastar Vukovar Ispostava Županja J.Juraja Strossmayera 18 032 831 252032 831 252 8:00-14:00
         
Katastar Gospić Ispostava Lovinac Lovinac, Mile Budaka 10 053/ 636 159053/ 636 159 7:30-13:30
Katastar Gospić Ispostava Novalja Novalja, Vodovodna 3 (053) 662 527(053) 662 527 7:30-13:30
Katastar Zagreb   Horvatova 82 (01) 6165 560(01) 6165 560 8:00-16:00
Katastar Karlovac Ispostava Duga Resa Duga Resa, Trg svetog Jurja 1 (047) 841 933(047) 841 933 8.00-14:00
Katastar Rijeka Ispostava Cres Cres, Creskog statuta 15 (051) 571 171(051) 571 171 8.00-14:00
Katastar Split Ispostava Hvar Hvar, Fabrika b.b. (021) 741 150(021) 741 150 8.00-14:00
Katastar Split Ispostava Vis Vis, Trg 30.svibnja 1992. 2 (021) 711 558(021) 711 558 8.00-14:00