Ulaz za korisnike

Keramičari

Keramičari

Keramičari oblažu unutarnje zidove, podove, terase, stupove i ostale površine različitim vrstama keramičkih pločica koje lijepe ljepilom ili žbukom. Prije samog postupka oblaganja i lijepljenja, keramičari pripremaju podlogu koju žele prekriti tako da je očiste i izravnaju. Osim svim tim, keramičari se još bave i proizvodnjom, mjerenjem i rezanjem pločica te postavljanjem šarenih mozaika.

Što je keramičaru potrebno za rad?

Da bi pravilno i profesionalno odradio svoj posao, i da bi sve pločice i mozaici bili kvalitetno postavljeni, keramičaru su potrebni razni alati. On koristi slična pomagala kao klesar, uključujući sljedeća: rezač keramike i brusilica, dijamantni nož, držač za pločice te razna ljepila i materijale. Cijena rada keramičara neka vam nije na prvom mjestu, raspitajte se za reference a potom za cijenu keramičara

Koja su područja rada keramičara?

Keramičari nude, između ostalog, sljedeće usluge:

  • - pojedinačnu proizvodnju i preradu pločica, mozaika i ploča
  • - lijepljenje ukrasnih pločica u interijerima i vanjskim prostorima
  • - nanošenje zidne obloge
  • - postavljanje podnih obloga
  • - fugiranje

Cjenik radova keramičara

Stavka

Jed.mjera -

Količina -

Jed.Cijena -

Iznos

Postavljanje keramičkih pločica dim 20x20 cm ili veće, na ljepilo. U cijenu su uključeni rad i vezni materijal, a keramika i masa za fugiranje su u režiji investitora.

m2

1,00

125,00

125,00 kn

Postavljanje bordura, sokla i obrada špaleta keramičkim pločicama. U cijenu su uključeni rad i vezni materijal, a keramika, bordure i masa za fugiranje su u režiji investitora.

m1

1,00

45,00

45,00 kn

Ugradnja aluminijske dilatacijske lajsne na spoju keramike i parketa. U cijenu su uključeni sav potreban rad i materijal.

m1

1,00

120,00

120,00 kn

Postava kutnih PVC lajsni na svim istaknutim uglovima. U cijenu su uključeni sav potreban rad i materijal.

m1

1,00

45,00

45,00 kn

Ugradnja vratašca za kadu. U cijenu su uključeni sav potreban rad i materijal.

kom

1,00

150,00

150,00 kn

Razni sitni popravci, rad u režiji. Materijal nije uključen u cijenu.

kg

1,00

85,00

85,00 kn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cijene građevinskih radova (troškovnik) - Izrada troškovnika