Ulaz za korisnike

Klik laminati

Klik laminati

Uklopni / klik laminat - Laminat je u principu ploča, koja se sastoji od nosive ploče, npr. MDF ploče, jednog habajućeg sloja, jednog protuvlačnog sloja te ukrasnog sloja uglavnom s drvenim ornamentima.

Protuvlačni sloj spriječava razvlačenje ploče, habajući sloj, nazvan i overlay, spriječava oštećenja ukrasnog-dekor sloja.

U svakodnevnom govoru se pod laminatom podrazumijeva podna obloga, kojom se često zamjenjuje parket. Laminatne podove karakterizira visoka postojanost i opteretivost, te se klasificira po klasama opteretivosti.
 
Danas se isključivo proizvode laminatni podovi koji omogućuju polaganje bez ljepljenja, uglavnom po uklopnom, klik sistemu, pri čemu jedan panel naliježe na drugi.