Ulaz za korisnike

Kontejneri

Kontejneri

Pod kontejnerima podrazumijevamo spremnike u koje se stavlja građevinska šuta i daljnja prljavština koja nastane za vrijeme izgradnje zgrade. Riječ kontejner dolazi iz engleskog jezika. Riječ „contain“ znači sadržavati ili uključivati. U građevini se pod riječi kontejner misli na spremnik u koji se baca otpad koji dolazi s gradilišta te se zbog toga koristi još i riječ građevinski kontejner za šutu.

Postoje različite tvrtke koje uzimaju građevinske kontejnere za šutu uz naknadu. Građevinski kontejner je jako važan pri sanaciji ili obnovi zgrade jer se tada dobiva najviše šute. U građevinski kontejner za šutu se baca građevinski otpad kao što su cigle, čisti beton, dijelovi ceste, ostaci žbuke i morta, manje količine pijeska, manje količine iskopane zemlje, opeka, crijepovi, pločice i ostaci keramike kao što su umivaonici i wc-školjke.

Kod odlaganja građevinske šute, kontejner može biti vrlo koristan jer se u njega može baciti cijeli građevinski otpad te se po njega dolazi s posebnim kamionom gdje se tada sav otpad transportira na odlagalište.  Foto: niedergriese.de