Ulaz za korisnike

Krov

Krov

Zahtjevi koji se postavljaju za krovove - Krov je od svih građevinskih elemenata najjače izložen utjecaju atmosferilija i okoliša. Hladnoća, vlaga u obliku vode, snijega, tuče, vjetar, oluja, potresi, prašina, čađ, mahovina, gamad, vatra itd. Izvođenje radova na krovu zato treba povjeriti iskusnoj stručnoj firmi.
Za svaki krovopokrivački materijal i vrstu propisani su odgovarajući nagibi krova, od kojeg se može odstupati samo za posebne dodatne građevinske mjere.

Uputa:

I kod montaže krova mislite na zaštitu od provale! Otvoreni krovni prozori ili nekoliko krovnih opeka mogu jednostavno provalniku omogućiti ulaz u prostor za stanovanje. Pristup krovu zato mora biti osiguran jednako kao i onaj na ulaznim vratima, npr. čelična vrata postojana na vatru.

Oblici krova su uglavnom određeni odredbama nadležnih službi.

Uobičajeni oblici krovova za kuće za stanovanje su:

• sedlasti / dvostrešni krov
• nadsvođeni krov
• savijeni nadsvođeni krov
• mansardni krov
• krov u obliku šatora
• ravni krov
• pult krov (krov koji se sastoji od samo jedne kose krovne površine)

  • Gradnja novog krova: od 100 - 140 kn/m2
  • Gradnja kućice iznad krova: 160 kn/m2

Sanacija krova: od 80 - 120 kn/m2
- Skidanje starog crijepa
- Podaskati - cca 35-40m2 od 1m3 daske (ovisno o konstrukciji i razmaku između greda)
- Folija
- Letvanje
- Cijene postavljanja novog crijepa

  • Mijenjanje roga: 600 kn/kom
  • Ugradnja krovnog prozora: 600 kn/kom
  • Limarija - sa materijalom : od 85 - 120 kn/m2
  • Cjenik je napravljen sa ciljem informiranja potencijalnih kupaca o troškovima gradnje ili sanacije krova.
  • Cijene su informativne, prosječno izračunate na osnovu troškovnika sa nekoliko gradilišta.
  • Sve cijene su bez uračunatog PDV-a.  ... Foto: dachdecker.net