Ulaz za korisnike

Krovna oprema

Krovna oprema

Krovna oprema je dio krovišta koji je najčešće nevidljiv, ali bez tih dijelova krov gubi svoju funkcionalnost, jer današnji krovovi imaju malo sličnosti s krovovima od prije dvadesetak i više godina.

Razvedenost ploha, nagib, dodatni elementi poput metalnih stepenica ili solarnih kolektora, kompliciraju izvedbu detalja gdje se uglavnom i javljaju problemi. Stambena potkrovlja moraju pratiti trendove u izolaciji koja postaje sve deblja i deblja.

Po nekim kalkulacijama i do 14 centimetara vune se mora ugraditi da bi krov zadovoljio proračune fizike zgrade. Sve ono što je ispod crijepa, a iznad termoizolacije koja se ugrađuje na konstruktivni dio krovišta, spada u kategoriju krovne opreme: krovne folije (paropropusne i vodonepropusne), sljemeno grebene odzračne trake, snjegobrani, kopče protiv nevremena, kopče za sljemenjake, češljevi i odzračne rešetke za strehu, opšavi s butilnim trakama za spoj dva krova ili spoj krova i zida, ventilacijski izvodi... I toliko tih malenih, pojedinačno jeftinih detalja, koji se zbrajaju i zbrajaju samo na jednom jedinom krovu. Foto: skrowny.com