Ulaz za korisnike

Krovne folije

Krovne folije

Krovne folije štite objekt u slučaju oštećenja primarnog pokrova, ali preuzimaju i određene važne funkcije u svakodnevnoj i redovitoj ekploataciji objekta zaštititi od prodora vode pomoću tzv. sekundarnog krova koji se postavlja neposredno ispod glavnog pokrova. Tada govorimo najčešće o krovnim folijama.

Osim o znanju graditelja, način gradnje oduvjek je ovisio o potrebama ljudi proizašlim iz klimatskih uvjeta, te o tehnologiji i materijalima koji su im bili na raspolaganju. Na ovim osnovama utemeljena je tradicija koja je trajala stoljećima.

Tek je ubrzani razvoj krajem 20. stoljeća rezultirao velikim promjenama u načinu gradnje ponajprije zahvaljujući tehnologijama koje su ponudile nove materijale. Novi su materijali značili i primjenu kakva nije bila moguća do tada što je otvorilo put novim konstruktivnim mogućnostima. Kako novosti najčešće nailaze na otpor tradicije tako je i u ovom slučaju primjena noviteta obrnuto proporcionalna otporima temeljenima na ukorijenjenosti tradicije.

Danas u Europi gotovo 3 od 4 krova imaju sekundarni krov u obliku neke od krovnih folija. Dio tih rješenja i dalje se odnosi na klasične bitumenske proizvode (krovne ljepenke) koje su sve više supstituirane od strane novih paropropusnih, ali i paronepropusnih materijala.