Ulaz za korisnike

Krovopokrivači

Krovopokrivači

Posao krovopokrivača ima od davnina svoju dugu tradiciju. Zanimanje krovopokrivača pripada takvim poslovima gdje se već po samom nazivu može znati šta jedan krovopokrivač radi. Korovopokrivači pokrivaju krov crijepom ili nekom drugom vrstom pokrova. Zanimanje krovopokrivača podrazumijeva dosta znanja i iskustva kako bi njihov rad bio kvalitetno napravljen, to jest krov koji su pokrili bio ispravno napravljen.

Cijena rada krovopokrivača ovisi o više faktora, najčešće se rad obračunava po četvornom metru krova. Na visinu cijene krovopokrivača mogu utejcati još i vrsta pokrova, kvaliteta krovišta i veličina krova. Preporučamo da prije početka krovopokrivačkih radova sa naručiocom posla dogovorite sve detalje oko posla koji treba na krovu obaviti. Foto: picture alliance / Joker/Joker

Cijene rada krovopokrivača - Krovopokrivački radovi

Stavka

Jed.mjera -

Količina -

Jed.cijena -

Iznos

Pokrivanje krova biber crijepom na ranije položene letve. U cijenu uključeni rad i materijal.

m2

1,00

145,00

145,00 kn

Pokrivanje krova utorenim crijepom na ranije položene letve. U cijenu uključeni rad i materijal.

m2

1,00

125,00

125,00 kn

Pokrivanje krova profiliranim betonskim crijepom na ranije položene letve. U cijenu uključeni rad i materijal.

m2

1,00

135,00

135,00 kn

Pokrivanje krova kupom kanalicom. U cijenu uključeni rad i materijal.

m2

1,00

175,00

175,00 kn

Pokrivanje sljemena krovišta sljemenjacima za pokrov biber crijepom. U cijenu uključeni rad i materijal.

m2

1,00

210,00

210,00 kn

Pokrivanje sljemena krovišta sljemenjacima za pokrov utorenim crijepom. U cijenu uključeni rad i materijal.

m2

1,00

210,00

210,00 kn

Pokrivanje sljemena krovišta sljemenjacima za pokrov profiliranim betonskim crijepom. U cijenu uključeni rad i materijal.

m2

1,00

240,00

240,00 kn

Pokrivanje sljemena krovišta sljemenjacima za pokrov kupom kanalicom. U cijenu uključeni rad i materijal.

m2

1,00

240,00

2