Ulaz za korisnike

Kutni profili

Kutni profili

Kutni profili su profili koji se izrađuju od pocinčanog čeličnog lima, plemenitog čelika, aluminija ili plastike za točno formiranje kuteva, ivica, razdjelnih fuga, priključaka i sl. na žbukanim površinama.

Služe kao pomoć kod žbukanja, dijelom funkcioniraju kao nosači žbuke, a dijelom kao žbukana armatura te tako povećavaju sigurnost posebno napregnutig žbukanih površina.