Ulaz za korisnike

Laki beton

Laki beton

Iz samog naziva nam je vidljivo da se radi o betonima koji su lakši od tzv. normalnih betona. Zapreminska masa ovih betona se kreće od 200 kg/m3 – 2000 kg/m3. Akcent dajemo lakim betonima na bazi polistirena. Takav polistiren bi trebao biti ekspandiran ili pak mljeven. Razlika je u tome što je ekspandirani polistiren skuplji u odnosu na mljeveni, iz razloga što ima bolja termoizolacijska svojstva, odnosno niži koeficijent toplinske vodljivosti. Mljeveni polistiren se dobiva od recikliranog polistirena, koji ostaje kao tehnološki višak od proizvodnje ploča polistirena.

Prednost mljevenog stiropora je u tome što su njegove granule većeg volumena, pa beton bolje prianja na veću površinu, dok kod ekspandiranog stiropora treba paziti na proces usisavanja granula u miješalicu, odnosno u vijčane pumpe, jer se ondje stvara statički elektricitet na površini zrna stiropora, te tako dolazi do slabijeg nalijeganja cementa na granule.

Laki beton je u principu mješavina vode, cementa, aditiva, polistirena i pijeska. Voda za spravljanje lakih betona mora biti tehnički ispravna, kao i za svaki drugi beton. Cement služi kao vezivo između granula polistirena i pijeska. Aditivi koje koristimo za spravljanje lakih betona od polistirena služe za sprečavanje izdizanja granula polistirena iznad vode, jer svi znamo da stiropor pluta na vodenoj površini. Pijesak od 0-4 mm se isključivo koristi kod lakih betona zapreminske mase iznad 300 kg/m3, te se njegova količina u recepturi određuje prema željenoj zapreminskoj masi lakog betona.

Primjena lakog betona

Lagani beton se isključivo koristi u konstrukcijama u kojima je potrebna mala zapreminska masa i toplinska vodljivost. Primjenjuje se kod izrade ravnoga krova, kao podloga za hidroizolaciju, sanaciju starih i dotrajalih objekata, toplinska izolacija potkrovlja, zaštitu instalacija (ne podno grijanje), kao podložni beton. nuedling.de