Ulaz za korisnike

Legalizacija objekata

Legalizacija objekata

Pod pojmom legalizacija objekata podrazumijeva ishođenje akta kojim se bespravno izgrađeni objekt ozakonjuje, odnosno nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se rješenjem o izvedenom stanju. Zakon, uređuje uvjete, postupak i pravne posljedice legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada.

Zgrada izgrađena do 15. veljače 1968. godine smatra se legalnom, bez obzira je li građena na temelju akta za gradnju ili bez njega. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” br. 86/12) u daljnjem tekstu: Zakon, uređuje uvjete, postupak i pravne posljedice legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada.

Nezakonito izgrađena zgrada koja se može legalizirati jest nova zgrada izgrađena nakon 15. veljače 1968. godine ili rekonstrukcija postojeće zgrade izvedena nakon toga datuma do 21. lipnja 2011. godine bez akta za gradnju, odnosno protivno tom aktu.

Što se smatra nezakonito izgrađenom zgradom?
Koje se zgrade ne mogu ozakoniti (legalizirati)?
Pokretanje postupka ozakonjenja zgrada
Postupak ozakonjenja zgrade
Rješenje o izvedenom stanju
Komunalni i vodni doprinos
Pravne posljedice legalizacije zgrade

Katastar

Gruntovnica