Ulaz za korisnike

Ličenje fasada

Ličenje fasada

Nisu svi sistemi ličenja adekvatni za podloge od vapnene žbuke unatoč oprečnim podacima proizvođača. Potrebna tlačna čvrstoća ličene podloge zatim sistemom bojanja fabricirani unos soli u ličenu podlogu te njihove posljedice na stabilnost žbuke postavljaju vrlo uske granice. Potpuna deklaracija o sadržaju boja kao i podatak o kontinuirano dokazanoj referentnoj površini obvezni su za građevinske zaštićene spomenike kulture. Uporaba pogrešnog građevinskog materijala može uništiti i najbolje izvedbene radove.

Neadekvatni sistemi ličenja naneseni na površinu žbuke uzrokom su nepropusnih čvrstih područja žbuke bogatih štetnih solima koji se prije ili kasnije počinju listati i ljuštiti. Moderni sistemi za ličenje na bazi silikatnih i umjetnih smola često odbijaju vodu, dakle hidrofobni su . Oni ne samo da sprečavaju preuzimanje vode sve do potpunog nastanka krtosti, već i kapilarnu dehumidifikaciju iznutra. Vlaga i štetne soli koje se nalaze u svim starim fasadama transportiraju se kapilarno na površinu kao i otopljeni kalcij hidroksid te vapnenac transformirani u gips. Ličeni slojevi koji blokiraju vodu sprečavaju također i transport štetnih supstanci i sušenje.

Paropropusni premazi omogućuju difundiranje kondenzata, neizbježni sistemi pukotina preuzimaju kapilarno kišnicu.

Pogrešni,a to znači kapilarno blokirajući sistemi ličenja blokiraju i sušenje, a tako i unutarnju karbonizaciju vapnene žbuke za vrijeme cijelog vijeka trajanja. Žbuka više nije stabilna te zvuči šuplje. Krajnji rezultat: guljenje obojenih slojeva i slojeva žbuke, razaranja djelovanjem mraza te brašnjenje duboko pozicioniranih slojeva žbuke. Kako porastom karbonizacije raste i brzina sušenja blokirajući premazi povećavaju i ugrozu vapnene žbuke od mraza.

Premazi na vapnenoj žbuci ne smiju previše učvrstiti njenu površinu niti zabrtviti odnosno blokirati njeno kapilarno sušenje prema unutra. Predaja vode iz sistema žbuke u zrak okoliša svakako mora biti omogućena jednako kao i preuzimanje CO 2 neophodnog za karbonizaciju.

Za vapnenu žbuku pogodni su slični sistemi kao vapno i premazi vapno-kazein. Oni uz adekvatnu recepturu i obradu ispunjavaju sve uvjete. U odnosu na druge sistema premaza isključena je i razgradnja vapnene strukture djelovanjem atmosferskih utjecaja. Baš nasuprot; kod gubitka veziva ili pukotina površina žbuke se oporavlja naknadnom opskrbom topivog kalcij hidroksida iz još nekarbonizirane zračne vapnene žbuke. Sposobnost samoiscjeljivanja može biti godinama na raspolaganju u ovisnosti o napretku karbonizacije.

Osnova uspjeha kao i kod svakog drugog premaza pa tako i kod vapnene žbuke leži u korektnoj izvedbi . Uobičajene greške su:

• nedovoljno gradilišno razrjeđivanje (vodi računa o sušenju gubitkom vode iz kante) te kao posljedica toga neravnomjerno debeli nanos sloja. I tu vrijedi pravilo tri granulata kod veličine granulata 0,3 mm dakle maksimalna debljina sloja 0,9 mm ( vapneni mulj), kod 0,015 mm maksimalno 0,045 mm(vapneno mlijeko)
• prevelika debljina sloja koja vodi do smetnji u vezivanju sloja premaza, pukotina i odvajanja sloja
• preveliko obogaćivanje debljine sloja premaza u dubljim naslagama- posljedica su odvajanje i pucanje premaza
• nedovoljno prethodno vlaženje debljine sloja premaza te naknadno vlaženje svježeg premaza do karbonizacije i vezivanja podloge. Premaz ostaje suh i brašnast jer podloga upija vodu odnosno formiraju se brašnasti slojevi koji ometaju vezivanje sljedećih premaza. Vrući ljetni zrak može to još dodatno potaknuti! Posljedica su problematične naslage kod prevelike debljine slojeva s odgovarajućim povećanim zahtjevima za vlagom te velikom opasnosti od skupljanja.
• preveliko dodavanje pigmenta gradilišno što dovodi do prekomjernog opterećenja sposobnosti vapna za vezivanjem te gotovi premaz postaje uvelike brašnast odnosno kredast
• i apsolutni standard kako bi izvođači uštedjeli znoj i snagu mišića: nedovoljno miješanje boje za vrijeme obrade tako dao teži sastavni elementi padaju na dno kante, a gore ostaje tanko mlijeko koje se doduše lijepo i brzo nanosi, ali kako nema dovoljnog vezivanja granulata i adhezije podloge brzo postaje brašnast.