Ulaz za korisnike
Imate tvrtku?

Kreirajte svoj profil i privucite kupce i klijente

Registrirajte se »

Majstori i radovi

Majstori i radovi
Podjela svih građevinskih radova i izvođača radova (majstori i radovi) koji učestvuju u procesu gradnje od početka gradnje pa i nakon toga je sasvim opravdana.

Podjela radova na građevinske, instalalaterske i završne radove produkt je iskustva tijeka građenja kako u pogledu vremenskog planiranja radova, tako i u pogledu financijskog planiranja.

Planiranje troškova građevinskih radova se u fazi koncipiranja projekta postavlja kao jedan od najvažnijih kriterija na osnovi kojeg se donosi investicijska odluka, stoga vrlo je važno što ranije i što točnije predvidjeti troškove građenja. Kako bismo imali što točniju sliku troškova grupe završnih radova, u radu smo posebno analizirali građevinske projekte i troškove završnih radova na projektima adaptacija postojećih građevina i novoizgrađenih građevina.

Da bismo mogli što točnije odrediti udjele troškova završnih radova u odnosu na grube građevinske radove, promatrali smo projekte prema konačnoj namjeni tih građevina, tako da smo formirali grupe projekata i među njima odredili da će se u daljnjoj analizi razmatrati adaptirani i novoizgrađeni stambeni objekti. Promatrati općenito udjele troškova bez obzira na namjenu građevine ili neki drugi kriterij nema smisla, jer su prevelike razlike između pojedinih projekata. Izvor: e-gfos.gfos.hr

Članci

Još članaka ...