Ulaz za korisnike

Miniranje

Miniranje

Pod pojmom miniranje se podrazumijevaju usluge, koje obuhvaćaju miniranje te sve uključene poslove. Poslove miniranja obavljaju iskusni mineri te veće građevinske tvrtke, koje imaju puno iskustva na tom području te koji raspolažu odgovarajućim materijalima za rad.

Obično se takvi poslovi obavljaju, ako je rušenje zgrade moguće samo pod velikim naporom i ako miniranje pruža značajnu prednost. No važno je, da radite zajedno sa kompetentnim stručnjakom, koji je upoznat sa svim zakonskim propisima i koji u skladu s tim može organizirati nesmetano i sigurno miniranje. Troškovi miniranja ovise o uvjetima miniranog objekta te željenih dodatnih usluga, tako da je miniranje sa naknadnim uklanjanjem srušene zgrade puno skuplje, nego da ste izostavili ovu izvedbu.

Dobar stručnjak za miniranje je rijedak, tako da svoju potragu za stručnjakom ne tražite samo unutar vlastitog grada, već ga morate potražiti diljem zemlje.