Ulaz za korisnike

Montaža centralnog grijanja

Montaža centralnog grijanja

Monteri cijevi postavljaju, montiraju, održavaju i popravljaju sustave tlačnih cjevovoda za vodu, plin, naftu ili grijanje na dljinu.

Glavni zadatak kod montaže centralnog grijanja je sigurno povezivanje standardnih cijevi do vodova, koji mogu izdržati visoki tlak. Nakon nacrta se u radionicama monteri centralnog grijanja proizvode i predmontiraju pojedinačni dijelovi za povezivanje vodova, grana i koljena.

Ovisno o materijalu se isti zavaruju, lijepe ili pričvršćuju vijcima, te se na kraju podvrgavaju ispitivanju nepropusnosti . Na mjestu započinju sa osiguravanjem gradilišta te sa mjerenjem, iskopavanjem in osiguravanjem iskopa.

Nakon rada na cjevnim vodovima, prvobitno stanje se mora vratiti ako je to moguće, čemu pripada i polaganje kamenja i popločavanje. Foto: caverion.de

.......................................................................................................................

Toplovodno podno grijanje

Na bazi od 75m2 s razdjelnikom za 7 krugova, instal. Pločama H20, rubnom trakom, aditivimom, cijevima i spojnicama                               
                                
Cijena: oko 11,00kn +pdv po m2 (s razdjelnikom) 90,00kn + pdv po m2 (samo instalacija u pod)                   

Električno podno grijanje                              
Na bazi od 10m2 snage 1200W s kabelom za električno akumulacijsko grijanje, ugradnja u estrih s termostatom                               
                                
Cijena: oko  115,00kn + pdv po m2 (s termostatom)                       
                                
Na bazi slobodne površine 3m2 u kupaonici snage 300W s mrežicom za električno podno grijanje
                              
Cijena: oko 460,00kn + pdv po m2 (s termostatom)                                                

Radijatosrsko grijanje                           
Alu radijator  kompl. u bateriju 10čl. s term. ventilom, term. glavom., detentorom, odzračnikom i nosačima                              
Cijena: oko 780,00kn + pdv (kompl. radijator 10 članaka ukupne snage 1800W na Δt=60°C )   
                                
Čelični kompakt radijator VN 22 K dimenzija 600 x 800 s term. ventilom, term. glavom, detentorom, odzračnikom i nosačima                               

Cijena: oko 900,00kn + pdv (radijator dim. 600x800 ukupne snage 1751W na Δt=70°C )
Izvor: dsk