Ulaz za korisnike

Mort za zidanje

Mort za zidanje

Mort za zidanje jeste mort koji se kod ziđa koristi za ležajne, uzdužne i udarne reške. On ima zadaću povezivanja zidnih elemenata te za prenošenje sila između zidnih blokova.
 
Istovremeno služi za izravnavanje geometrijskih odstupanja blokova te zatvara međuprostore između zidnih elemenata. U svojim funkcijama nema samo utjecaj na nosivost i postojanost, već i na većinu svojstava gotovog ziđa (primjerice zvučna, toplinska, protupožarna zaštita). U pogledu debljine reški postoji tendencijska relacija prema kojoj kod tanjih reški morta raste tlačna čvrstoća ziđa. Odnos je drugačiji kada se radi o posmičnoj i vlačnoj čvrstoći. One su prema najnovijim istraživanjima TU-Dresden veće što je debljina reške morta veća, odnosno što je format zidnih elemenata manji. Popunjavanjem udarnih reški/sljubnica mortom (danas više nije uobičajeno) također se postiže povećanje posmične i vlačne čvrstoće ziđa.

Vrste morta za zidanje

Za projektiranje, dimenzioniranje i izvođenje ziđa vrijedi norma DIN 1053. Ona razlikuje sljedeće vrste morta:

Normalni mort za zidanje (NM)

Normalni mort za zidanje klasificira se prema rastućoj tlačnoj čvrstoći u grupe morta I,,II,IIa,III i IIIa. Prema normi DIN 1053 primjenom nomalnog morta za zidanje zadana debljina ležajne reške iznosi 12 mm. Lakoagregatni mort (LM) Lakoagregatni mort poboljšava termoizolacijska svojstva ziđa i koristi se zajedno sa termoizolacijskim zidnim elementima. Prema izračunskoj vrijednosti toplinske vodljivosti λR klasificira se u grupe LM 21 (λR = 0,21 W/(m.K) i LM 36 (λR = 0,36 W/(m.K).

Kao i kod normalnog morta za zidanje zadana debljina ležajne reške kod lakoagregatnog morta iznosi 12 mm.Lakoagregatni mort ne smije se koristiti za vidno ziđe koje je direktno izloženo vremenskim utjecajima. Tankoslojni mort (DM) Tankoslojni mort koristi se za zidne blokove s malim odstupanjima u dimenzijama u visini blokova (≤ 1,0 mm)-plan-blokovi. Najveća veličina zrna pijeska granulacije sadržane u mortu ne smije prelaziti 1,0 mm. Debljina nanosa morta reški ne smije biti veća od 1 do 3 mm. Foto: kieswerk-stucki.ch