Ulaz za korisnike

Mortovi za sanacije

Mortovi za sanacije

U projektiranju i izvedbi sanacija mogu se dogoditi mnoge greške, ako se dobro ne poznaju nabrojene prednosti i nedostaci sintetičkih veziva, stoga je proširivanje znanja iz ovoga područja vrlo značajno za sve sudionike u građenju
 
Kod sanacija građevina ili pojedinih njezinih konstruktivnih elemenata, koriste se razni mortovi. Osim skupih mortova na bazi sintetičkih veziva za razne sanacije koriste se i mortovi na bazi cementa. U tekstu su opisani sastavi i način primjene mortova za sanacije raznih oštećenja te način kontrole radova.

Mortovi za sanacije

Za izradu mortova za sanacije najčešće se predlažu sastavi na bazi sintetičkih veziva jer su zbog svojih specifičnih svojstava izuzetno povoljni. Iako mortovi (mase) na bazi sintetičkih veziva imaju visoku cijenu, koja je šest do 20 puta veća od cijene masa na bazi cementa, ipak se najčešće koriste zbog svoje osobite kvalitete i relativno malih utrošaka.
Sintetička veziva imaju mnoge prednosti za izradu mortova za sanacije u odnosu na mortove izrađene od cementa, a to su:

• velika gustoća;
• malo upijanje vode do zanemarivog;
• postojanost na agresivne utjecaje;
• visoka tlačna, vlačna i posmična čvrstoća;
• vrlo dobra prionljivost za beton, kamen, drvo i metal;
• vrlo dobra penetracija u građevinske materijale.

Korektno je i spomenuti određene nedostatke ovih veziva na koje pri projektiranju mortova za sanacije treba računati, a to su:

• mala tvrdoća,
• toplinska nepostojanost (termolabilnost),
• smanjena trajnost na UV zračenje i
• niski ME na tlak.

U području projektiranja i izvedbi sanacija mogu se dogoditi mnoge greške, ako se dobro ne poznaju nabrojene prednosti i nedostaci sintetičkih veziva. Štete nastale kao posljedica lošeg projektiranja i izvedbe poznate su u svijetu i kod nas. Stoga je proširivanje znanja iz ovoga područja vrlo značajno i nužno za sve sudionike u građenju, za proizvođače sintetičkih veziva, kao i za distributere.