Ulaz za korisnike

Nadzor i projektiranje

Nadzor i projektiranje

Projektiranje građevinskih radova i nadzor izvršen od strane arhitekte sastoji se osnovne usluge i posebnih usluga u područjima dogovorenih radova:

  • 1. posredovanje baznih činjenica
  • 2. predprojektiranje (skice ili idejni nacrti uz troškovnik)
  • 3. nacrtni projekti (nacrti s konačnim izvedbenim rješenjem, mjerama i troškovnikom)
  • 4. projekt spreman za ovjeru (crteži i dokumentacija za provjeru i dozvolu od strane građevinsko nadzorne službe)
  • 5. izvedbeni projekti (izvedbeni crteži)
  • 6. priprema za predaju poslova (natječaj za izvedbu građevinskih radova)
  • 7. Sudjelovanje u odabiru izvođača (provjera troškovnika)
  • 8. nadzor građevinskog objekta (nadzor tijeka građenja, kontrola termina i troškovnika)
  • 9. nadzor objekta i dokumentacije

Arhitekti za građevinski nadzor mogu raditi kako za klijente tako i za građevinske tvrtke. Oni nadziru cjelokupni tijek građevinskog projekta te su stoga odgovorni za svoje besprijekorne izvedbe kao i za izvedbe bez grešaka

Informirajte se o tvrtkama koje se bave nadzorom i projektiranjem o cijanama usluga nadzora i projektiranja. Informirajte se o novostima, vrstama i tehnologijama novih materijala, zakona,  propisa i građevinskih normi

.