Ulaz za korisnike

Nekretnine

Nekretnine

Pod pojmom nekretnina se podrazumijeva zemljište, uključujući i zgradu i njene dodatke koji stoje na njemu. Kupnja nekretnine se sastoji od tri procesa, ovjereni kupoprodajni ugovor, ovjeren sporazum o prijenosu vlasništva i uknjižba novog vlasnika u zemljišnu knjigu. No, zemljište označava samo površinu za gradnju bez zgrade.

U građevinarstvu označava pojam zemljište prostorno definirani dio zemljine površine, koji je označen u zemljišnoj knjizi na posebnom listu zemljišne knjige ili pod vlastitim brojem i sadržaju inventara na zajedničkom listu zemljišne knjige. Na zemljištu može na kraju vlasnik primjerice izgraditi zgradu.