Ulaz za korisnike

Nosive skele

Nosive skele

Teške nosive skele

Kod izgradnje mostova, hidrocentrala i ostalih zahtjevnih građevinskih objekata uvijek iznova treba montirati teške, horizontalne, koso postavljene ili zakrivljene armirano-betonske elemente, kako bi se velika opterećenja izvela u podtlo. U tu svrhu se horizontalno postavljaju čelični profili ili vrlo učinkovite spojnice skele, koji te sile odvode u primarne nosače, koji se odlikuju velikom nosivošću.

Podupirači nosivih skela s nosivošću od 200 KN do 500 KN po podupiraču odvode te sile dalje u temelje. Ova vrsta nosive skele spada u grupu nosivih skela.
Zato se nosiva konstrukcija i svi bitni detalji moraju dimenzionirati i integrirati u postojeće planove. Posebno značenje kod podupirača ima upuštanje opterećenja. Pri tome se uz malo snage i habanja vretena velike sile izvlače iz podupirača, kako bi se daljnje upuštanje postiglo vlastitom težinom te kako bi se stvorio prostor za demontažu. Pri tome se koriste upuštajući klinovi ili ugrađeni upuštajući sistemi.

Okvirni podupirači

Konstrukcijski princip okvirnih podupirača bazira se na “principu slaganja”. Okviri istog oblika se slažu izmjenično raspoređeni za 90º, tako da nastaje nosiva skela u formi tornja: okvirni podupirači. Kod ravnih nosivih skela se pojedinačni tornjevi zbog ukrute i izvođenja horizontalnih sila povezuju s konzolnim cijevima. Nosivost tornjeva mora se vidjeti u tabeli dopuštenih vrijednosti.

Ona je ovisna o:

• nosivom sistemu
• visini
• o vertikalnom opterećenju
• o horizonatlnom opterećenju
• većinom i o izvlačenju vretena Foto: Peri